Home Blog Alles over calamiteitenverlof

Alles over calamiteitenverlof

Als ondernemer zijn er een aantal soorten verlof voor je werknemers waar je rekening mee moet houden. Stel je voor dat een werknemer plotseling met een noodgeval in de privésferen te maken krijgt. Dien je deze medewerker dan verlof te geven en is het dan de bedoeling dat je de verlofuren uitbetaald? Hoe lang mag je werknemer verlof opnemen als zich dringende noodgevallen in de privésfeer voordoen? Payingit zocht het voor je uit! In deze blog vind je namelijk alle informatie terug omtrent calamiteitenverlof, zodat je in dit soort noodsituaties als werkgever correct kunt handelen.

Wat houdt calamiteitenverlof in?

Calamiteitenverlof is betaald verlof dat voor calamiteiten, oftewel persoonlijke noodgevallen kan worden ingezet. Je werknemers kunnen aanspraak maken op calamiteitenverlof of kort verzuim als zich plotseling vervelende situaties in de privésfeer voordoen. 

Wanneer en waarom kan jouw werknemer calamiteitenverlof aanvragen?

Werknemers kunnen op bepaalde momenten calamiteitenverlof bij je aanvragen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen als zich een noodsituatie in hun privéleven afspeelt. Er kan een vervelende situatie ontstaan, waarbij je werknemer door overmacht vrij dient te nemen. Verder kan de werknemer beroep doen op calamiteitenverlof als de hij of zij wettelijke verplichtingen heeft, die niet uitgevoerd kunnen worden als er geen calamiteitenverlof wordt opgenomen.

Verder kun je denken aan bijvoorbeeld een kind dat uit school gehaald moet worden om hij/zij opeens ziek is geworden, de partner van je werknemer moet bevallen, een familielid is overleden, er kan alleen onder werktijd gevaccineerd of gestemd worden of je werknemer dient een doktersbezoek in te plannen en dit kan alleen onder werktijd.

Voor welke periode kan je werknemer calamiteitenverlof aanvragen?

Calamiteitenverlof dient altijd een kortdurend verlof te zijn. Wanneer je naar de duur van het calamiteitenverlof zoekt in de Nederlandse wet- en regelgeving, wordt er gesteld dat het om een kort en redelijk verlof gaat. Het is het makkelijkste om samen met de werknemer te bepalen hoe lang het calamiteitenverlof zal duren. Gaat het bijvoorbeeld om een gesprongen waterleiding in huis en moet er een loodgieter gebeld worden? Dan kan het calamiteitenverlof een ochtend, middag of dag duren. In de wet staan verder geen richtlijnen omtrent de duur van het calamiteitenverlof vastgelegd. Het gaat dus echt in samenspraak tussen werknemer en werkgever en er dient een redelijke termijn aangevraagd te worden.

Op welke manier kan je werknemer calamiteitenverlof aanvragen?

Wanneer je een werknemer gebruik wil maken van het calamiteitenverlof, moet de werknemer dit zo snel mogelijk aan je doorgeven. De werknemer dient dan ook al aan te geven hoe lang hij/zij denkt dat het verlof zal gaan duren. Het calamiteitenverlof kan telefonisch of schriftelijk per e-mail aan de werkgever worden doorgegeven. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof mag je als werkgever niet weigeren. Je mag wel altijd vragen of de werknemer achteraf kan aantonen waar het calamiteitenverlof voor nodig was.

Mag je als werkgever calamiteitenverlof weigeren?

Ja en nee. Wanneer een werknemer een redelijk verzoek tot calamiteitenverlof bij je doet en een geldige reden doorgeeft, dien je het calamiteitenverlof altijd goed te keuren. Laat je werknemer helemaal niets van zich horen of wordt er een vage reden voor het opnemen van calamiteitenverlof gegeven? Dan mag je, alleen als je kunt aantonen dat de medewerker liegt, het calamiteitenverlof weigeren.

Hoe zit het met het doorbetalen van loon tijdens calamiteitenverlof?

Wist je dat je als werkgever verplicht bent om het loon volledig door te betalen als je werknemer calamiteitenverlof of kortdurend ziekteverlof bij je aanvraagt? Voor je werknemer is het belangrijk dat hij/zij weet dat er een meldingsplicht geldt voor dit type verlof. De werknemer moet het dus ook zo snel mogelijk aan je doorgeven. Is er sprake van een spoedgeval? Bijvoorbeeld een spoedopname in het ziekenhuis? Dan dient de werknemer dit zo snel mogelijk te melden wanneer hij/zij ertoe in staat is.

Kunnen er afwijkende afspraken omtrent calamiteitenverlof gemaakt worden?

Ja! Als werkgever kun je afwijkende afspraken voor het opnemen van calamiteitenverlof laten vastleggen in de cao. Verder kun je de afwijkende afspraken schriftelijk aangeven bij de ondernemingsraad of de personeelsvereniging. Het is wel de bedoeling dat al je personeelsleden van deze afwijkende afspraken afweten. Je kunt hen er bijvoorbeeld al op wijzen als zij hun contract ondertekenen. Op die manier kunnen misverstanden voorkomen worden en kun jij je werknemers er altijd op wijzen dat de afwijkende afspraken boven de wettelijke afspraken gelden.

Kan de werknemer ervoor kiezen om een ander type verlof aan het calamiteitenverlof te koppelen?

Dat kan. Heeft je werknemer meer tijd nodig om bijvoorbeeld voor een ziek kind of familielid te zorgen? Dan kan de werknemer kortdurend en na verloop van tijd langdurend zorgverlof bij je opvragen. Verder zou je werknemer er ook voor kunnen kiezen om vakantiedagen, onbetaald verlof of ouderschapsverlof op te nemen als de dagen voor het calamiteitenverlof niet voldoende blijken. Denk je graag mee met je werknemer? Overleg dan of ze de gemiste uren later in willen halen of dat hij/zij een aantal weken flexibel werkt en dus eerder begint of later eindigt met de werkdag, zodat de vrije uren kunnen worden gecompenseerd. 

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative