Home Blog Alles over kort verzuim, bijzonder verlof en zorgverlof

Alles over kort verzuim, bijzonder verlof en zorgverlof

Het kan het wel eens voorkomen dat er onverwachte noodsituaties in de privésfeer ontstaan. Denk hierbij aan de bevalling van je partner, het onverwachts overlijden van een direct familielid of een ziek kind. Om je de ruimte te geven om met deze noodsituaties om te gaan, kan er kort verzuim ingezet worden. Payingit zocht voor je uit wat kort verzuim precies inhoudt, wie de kosten voor kort verzuim betaalt, wanneer je kort verzuim kunt inzetten en op welke manier je dit bij je werkgever kunt aanvragen. Verder lichten wij toe hoe lang kort verzuim maximaal mag duren en hoe het met kort- en langdurend zorgverlof zit.

Wat is kort verzuim?

Kort verzuim of calamiteitenverlof kun je inzetten op het moment dat je een noodsituatie in je privésfeer meemaakt. Denk hierbij aan een onvoorziene spoedeisende situatie zoals een lekkage, ziekenhuisbezoek voor jezelf, partner of kind en andere situaties waarbij overmacht een rol speelt. Soms kun je kort verzuim ook voor een huisarts- of tandartsafspraak inzetten. De regelingen omtrent kort verzuim liggen vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).


Wie betaalt de verzuimkosten bij kort verzuim?

Kort verzuim wordt altijd door de werkgever uitbetaald. Wil jij je voor de kosten van verzuim laten verzekeren? Dan kun je een verzuimverzekering afsluiten. Als werkgever dien je dan wel een eigen risicoperiode uit te kiezen. De risicoperiode dient tenminste 10 werkdagen te zijn en tijdens deze periode kun je geen aanspraak maken op de verzuimverzekering. Aangezien de naam kort verzuim het al zegt, zal kort verzuim altijd voor je eigen rekening komen, omdat het vaak om minder dan 10 werkdagen verzuim zal gaan.

Wanneer kun je gebruikmaken van kort verzuim?

Als werknemer heb je recht op kort verzuim als je door overmacht direct vrij moet nemen. Verder kan het voorkomen dat je alleen onder werktijd aan een door de overheid opgelegde of wettelijke verplichting kunt voldoen. Als laatste kan het zijn dat je door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen.


Voorbeelden van situaties waarin je kort verzuim kunt opnemen zijn:

– Je moet met spoed iemand uit je naaste familie naar het ziekenhuis of de dokter brengen;
– Je moet een kind dat plotseling ziek is geworden van school halen;
– Er vindt een overlijden van een direct familielid plaats. Kort verzuim geldt alleen als er een bloedverwant uit de rechte, tweede graad of zijlijn overlijdt. Meer hierover kun je in je cao teruglezen;
– Je moet langs de dokter gaan voor jezelf en dit kan alleen onder werktijd;
– Je partner gaat bevallen;
– Je kunt alleen onder werktijd je stem uitbrengen voor de verkiezingen;
– Er is een waterleiding gesprongen en je moet op de loodgieter te wachten.

Op welke manier kun je het aanvragen bij je werkgever?

Kort verzuim dien je altijd bij je werkgever aan te vragen. Doe dit zo snel mogelijk en geef direct bij de werkgever aan hoe lang je het kort verzuim nodig denkt te hebben. Wanneer je een redelijk verzoek indient, mag je werkgever dit verzoek tot kort verzuim niet weigeren. Wel mag de werkgever achteraf van je vragen om aan te tonen waar je het kort verzuim voor nodig had. Staan er andere afspraken rondom het aangeven van kort verzuim in je cao of in de regeling van de ondernemingsraad? Dan gelden die regels boven de reguliere regelingen rondom kort verzuim. Zorg dus dat je hiervan op de hoogte bent.

Hoe lang mag kort verzuim maximaal duren?

Het ligt er per situatie aan hoe lang je kort verzuim kunt opnemen. Stel dat je een zieke zoon of dochter van school moet halen, dan moet je een aantal uur tot een paar dagen kort verzuim opnemen. Ga je naar een uitvaart van een dierbare? Dan kun je hier één dag kort verzuim voor opnemen. Is er een waterleiding gesprongen in je woning? Dan kun je binnen een paar uur al een loodgieter geregeld hebben. Houdt er rekening mee dat een werkgever het recht heeft om je achteraf te vragen waarom je verlof hebt opgenomen.

Wat is het verschil tussen kort verzuim en bijzonder verlof?

Kort verzuim is alleen voor noodsituaties bedoeld. Heb je na deze situatie extra verzuim nodig? Dan gaat het om bijzonder verlof of kortdurend zorgverlof. Moet je een uitvaart regelen? Dan zou je dit onder kort verzuim kunnen opnemen en de uitvaart zelf als bijzonder verlof kunnen opnemen. Zet kort verzuim in om een ziek kind van school te halen, waarna je kortdurend zorgverlof kunt inzetten om een paar dagen voor je zieke zoon of dochter te kunnen zorgen.

Hoe zit het met kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof mag zowel voor de zorg voor partners, kinderen, ouders of een goede vriend of ander familielid worden opgenomen. Houdt er rekening mee dat het kortdurend zorgverlof niet langer mag duren dan maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkzaam bent. Draai je weken van 24 uur? Dan kun je maximaal 6 dagen of 48 uur kortdurend zorgverlof opnemen in één jaar. Neem je kortdurend zorgverlof op? Dan heb je tijdens die dagen recht op de uitbetaling van tenminste 70% van je loon. Je bouwt wel nog vakantiedagen op over je kortdurend zorgverlof. Er mogen geen vakantiedagen worden ingeleverd als je kortdurend zorgverlof neemt.

Per cao of arbeidsovereenkomst kunnen de afspraken rondom zorgverlof verschillen. Zorg er dus voor dat je de regels rondom zorgverlof eerst doorneemt, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Wat is langdurend zorgverlof?

Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je langdurig voor een ziek kind, partner, ouder, goede vriend of een ander familielid dient te zorgen. De uren die je opneemt om langdurig zorgverlof te kunnen nemen, worden niet uitbetaald. Soms kan er in de cao een uitzondering vastgelegd zijn, dus zorg ervoor dat je dit goed doorneemt. Langdurig zorgverlof mag gedurende 12 maanden uit 6x je wekelijkse arbeidsuren bestaan. Langdurig zorgverlof biedt je de mogelijkheid om gedurende een periode van 12 weken achter elkaar, in deeltijd te gaan werken. Wil je het verlof anders spreiden? Dan kun je met je werkgever overleggen en tot een duidelijke en meest passende afspraak komen. Wil je het langdurende zorgverlof in één keer opnemen? Dan heb je in die periode geen inkomen, tenzij je cao of arbeidsovereenkomst anders vermeldt. 

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer
Joep de Heer Business Development Representative