Home Blog Alles wat je als werkgever over zorgverlof wil weten

Alles wat je als werkgever over zorgverlof wil weten

Ben je werkgever en heb je personeel in dienst? Dan heb je vast al gemerkt dat er van alles bij komt kijken om je team te managen, de personeelsadministratie bij te houden en om de roosters te maken. Wanneer je werknemers in dienst neemt, hebben zij allerlei rechten en plichten. Zo kunnen je werknemers zorgverlof bij je aanvragen. In deze blog licht ons team van Payingit graag bij je uit wat zorgverlof inhoudt, wanneer je werknemers dit kunnen aanvragen en of je verplicht bent om hen zorgverlof te geven. Verder lees je op welke manier je werknemers zorgverlof bij je kunnen aanvragen, hoe en of je afwijkende afspraken mag vastleggen en wat je kunt doen als je dit soort administratieve taken wilt uitbesteden!

Wat is zorgverlof precies?

Zorgverlof houdt verlof in wat je werknemers op kunnen nemen als zij in noodsituaties voor hun naasten moeten zorgen. Dit type verlof is noodzakelijk verlof als naasten ziek zijn, maar ook als er mantelzorg aan leden van de familie geboden dient te worden. De werknemer mag bijvoorbeeld zorgverlof opnemen als hij/zij voor de partner, kinderen, ouder(s), broers of inwonende bij het gezin en zelfs de buurvrouw of een vriend van de familie moet zorgen. Let wel dat je werknemer de enige moet zijn die op dat moment zorg aan deze persoon kan bieden. Dit type verlof kan zowel uit kortdurend of langdurend zorgverlof bestaan. Meer informatie over deze twee soorten verlof lees je onder het kopje ‘hoe lang kan het personeel zorgverlof aanvragen’.

Wanneer kan je werknemer dit type verlof aanvragen?

Je werknemers kunnen op elk gewenst moment kortdurend zorgverlof bij je aanvragen. Wel is het belangrijk dat zij dit zo snel mogelijk bij je aangeven. Wanneer je werknemers langdurend verlof willen aanvragen, moeten zij de verlofaanvraag maximaal twee weken voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk bij je aanvragen.

Op welke manier wordt dit type verlof aan je werknemers uitbetaald?

Wanneer er sprake is van kortdurend zorgverlof, krijgen je werknemers tenminste 70% van hun uurloon doorbetaald. Verdient je medewerker daarmee minder dan het minimumloon? Dan ben je als werkgever verplicht om de bedragen aan te vullen tot je personeelslid op het minimumloon uitkomt. Langdurend zorgverlof hoef je als werkgever niet door te betalen aan je personeel.

Ben je verplicht om werknemers zorgverlof te geven?

Eigenlijk komt het daar wel op neer. Je mag zowel lang- als kortdurend zorgverlof namelijk alleen weigeren als de continuïteit van het bedrijf er ernstig door in de problemen zou komen. Denk hierbij aan een werknemer die een belangrijke taak heeft, die niemand anders kan uitvoeren. Neemt een onmisbaar personeelslid onverwacht kortdurend verlof op? Dan kun je dit direct na de aanvraag nog terugdraaien. Wanneer het kort- of langdurend zorgverlof al is ingegaan, kun je het als werkgever niet meer weigeren, terugdraaien of stopzetten. Zorg daarom altijd voor back-up bij belangrijke taken van werknemers. Je mag er niet zomaar vanuit gaan dat diegene nooit een spoedgeval heeft of onverwacht verlof dient op te nemen.

Hoe lang kan je werknemer zorgverlof aanvragen?

Er zijn twee verschillende soorten zorgverlof wat je werknemers bij je kunnen aanvragen. Er is kortdurend zorgverlof, wanneer de werknemer dit aanvraagt kan hij of zij maximaal twee keer het gemiddelde aantal uur dat per week gewerkt wordt aanvragen. In totaal kan een personeelslid dus maximaal 2 weken kortdurend zorgverlof nemen. Wanneer je werknemer langdurend zorgverlof aanvraagt, kan de werknemer in één jaar maximaal zes keer het aantal gemiddelde uren dat hij of zij per week maakt opnemen. In totaal zou langdurend zorgverlof over een jaar verdeelt dus maximaal zes weken kunnen zijn.

Op welke manier kan je werknemer zorgverlof aanvragen?

Wanneer je werknemers kortdurend zorgverlof willen opnemen, is er vaak sprake van een acute zorgvraag van één van hun naasten. Kortdurend zorgverlof dient daarom zo snel mogelijk bij jou als werkgever aangevraagd te worden. Als werkgever mag je altijd vragen om een bewijsje waaruit blijkt dat er verlof nodig is. Wil een werknemer langdurend zorgverlof aanvragen? Dan dienen zij dit altijd schriftelijk bij je aan te vragen. Langdurend zorgverlof moet ook maximaal twee weken voor het verlof ingaat, bij jou als werkgever aangevraagd worden. Net als bij kortdurend verlof, mag je bij een aanvraag voor langdurend verlof ook om een bewijs vragen.

Hoe zit het met het vastleggen van afwijkende afspraken rondom dit type verlof?

Wist je dat je als werkgever afwijkende afspraken met je medewerkers kunt maken over de duur van kort- of langdurend zorgverlof, op welke manier dit verlof wordt uitbetaald en het recht op dit type verlof? Het is belangrijk dat de afwijkende afspraken die je met je werknemers maakt, vastlegt in de cao of via een document waarin de huisregels van je onderneming terug te vinden zijn. Je zou als werkgever ook kunnen kiezen voor het maken van afwijkende afspraken over dit type verlof met de personeelsvereniging of ondernemingsraad.

Het is in ieder geval belangrijk dat jij je team laat weten dat het opnemen van langdurig zorgverlof invloed kan hebben op andere toeslagen die zij ontvangen. Denk hierbij aan zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en eventuele huurtoeslag. Al deze toeslagen worden namelijk berekend naar aanleiding van het jaarlijkse inkomen van je werknemers. Goed vastgelegde afwijkende afspraken omtrent het opnemen van zorgverlof, gelden boven de reguliere wettelijke regelingen omtrent dit type verlof. Je zou bijvoorbeeld met je team kunnen afspreken dat zij kortdurend zorgverlof compenseren met bovenwettelijke vakantiedagen. Op die manier kan je personeel toch nog op het gemiddelde jaarinkomen uitkomen.

Aan wie kun je de administratieve taken rondom je werknemers het beste uitbesteden?

Duizelt al deze informatie je nu al en weet je niet precies hoe je op de hoogte kunt zijn van alle regels omtrent werkgeverschap? Dan staat ons team direct voor je klaar. Bij Payingit werken wij al jaren met werkgevers samen en hebben wij ons werkgeverschap in de loop der jaren steeds meer uitgebreid en geperfectioneerd. Bij ons is je team in goede handen! Payingit biedt namelijk uitbesteed werkgeverschap aan. Dit houdt in dat je jouw juridisch werkgeverschap naar ons kunt overhevelen. Hiermee geef je direct een aantal werkgeversrisico’s, zoals de uitbetaling van je personeel bij ziekte, uit handen. Wil je meer weten over je mogelijkheden tot uitbesteed werkgeverschap via Payingit? Neem dan gerust contact met ons op!

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative