Home Blog Brancheorganisaties ondertekenen overeenkomst

Brancheorganisaties ondertekenen overeenkomst

Brancheorganisaties ondertekenen overeenkomst voor meer Europese samenwerking

De Nederlandse brancheorganisaties NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) hebben 17 juni jl. een overeenkomst ondertekent voor meer Europese samenwerking. De organisaties zijn met deze overeenkomst een samenwerking aangegaan met EURES (European Employment Services) Nederland. De co-operatie tussen EURES en de brancheorganisaties biedt meer mogelijkheden om de groei in de vraag naar buitenlandse werknemers in Nederland te voorzien.

 

Samenwerking met voornamelijk Oost-Europese landen

Middels de overeenkomst wordt er meer kennis uitgewisseld met betrekking tot buitenlandse flexkrachten. Onderzoek van de ABU en NBBU heeft aangetoond dat inleners en uitzenders steeds meer naar andere landen in Europa kijken om flexkrachten te werven. Volgens het onderzoek zullen de wervingen voornamelijk plaatsvinden in Slowakije, Roemenië en Bulgarije. Daarnaast wordt er ook groei verwacht in Spanje, Portugal en de Baltische staten.

 

Verklaring EURES Nederland

Jeannette van Yperen van EURES Nederland gaf na het ondertekenen van de overeenkomst het volgende aan: “Intensievere samenwerking tussen private partijen en EURES biedt kansen om gericht in Europa te werven voor Nederlandse werkgevers die kampen met moeilijk vervulbare vacatures. EURES Nederland richt zich met haar partners op het organiseren van wervingsbijeenkomsten in Europa en op het informeren van Europese werkzoekenden over wonen en werken in Nederland. Samen met private partijen maken we van EURES een sterk instrument om vraag en aanbod op Europees niveau bij elkaar te brengen.”

 

Onze visie op meer Europese samenwerking

Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de Europese arbeidsmarkt geraadpleegd wordt wanneer dit nodig is. Om de groeiende vraag naar buitenlandse flexkrachten de kunnen realiseren, is er meer samenwerking en onderlinge communicatie nodig. Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op een juiste manier te laten verlopen, zullen er samenwerkingsovereenkomsten als die tussen de brancheorganisaties en EURES Nederland nodig zijn. Bij PayingIT zijn wij lid van brancheorganisatie NBBU.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative