• Meest gestelde vragen door medewerkers:

  Ik heb een nulurencontract. Heb ik recht op ondersteuning?

  Als je wordt ingezet om te werken en je blijft in dienst, dan word je gewoon doorbetaald. Je wordt meegenomen in de loonsom en op dat moment kom jij als werknemer in aanmerking voor een tegemoetkoming. Als je niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, kom je mogelijk voor een WW-uitkering in aanmerking. Mocht er geen recht op WW zijn, dan kan er recht op bijstand bestaan.

   

  Wat moet ik doen als ik flexwerker ben en nu tijdelijk geen werk heb?

  Je bent op dit moment dus werkloos. De regels hieromheen veranderen niet. Als je je werk verliest, kun je bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na je laatste werkdag, uiterlijk één week daarna.

   

  Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

  Nee, dit loopt via je werkgever. Je hoeft dus niets te doen.

   

  Kan mijn werkgever mij verplichten vakantiedagen op te nemen?

  Je werkgever kan je niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe je loon doorbetalen, mits je in dienst blijft.

   

  Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?

  Ja, jouw werkgever is opgeroepen om tot en met 6 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden en dit kan betekenen dat je werktijden worden aangepast. Hierover communiceert je werkgever altijd met jou.

   

  Mijn werk valt binnen de vitale infrastructuur, cruciale beroepsgroep. Gelden er voor mij andere maatregelen?

  Om te zorgen dat de maatschappij zo goed mogelijk kan blijven draaien en de vitale sectoren zoals zorg, hulpdiensten en logistiek blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat als je geen klachten (daaronder vallen neusverkouden, keelpijn, hoesten en verhoging tot 38 graden) hebt. Mocht je twijfelen of je kunt of mag komen werken, neem dan contact op met je werkgever.

   

  Voor overige vragen over je contract, uitbetaling of rechten, kun je altijd contact opnemen met Payingit via 020-225 25 00

   

  Meest gestelde vragen door werkgevers:

  De regeling Werktijdverkorting is stopgezet. Ik heb deze wel toegekend gekregen. Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En wat moet ik doen als deze verlopen is?

  Als je al een toekenning het gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en deze na afloop wil verlegen, moet je gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

   

  Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd, maar ik heb nog geen antwoord gekregen. Wat moet ik doen nu deze regeling niet meer van kracht is?

  Je krijgt hierover bericht. Je aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt nu beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hier hoef je dus niks meer voor te doen. Wel zal er extra informatie worden opgevraagd.

   

  Voor vragen informatie over voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming via de NOW-noodmaatregel, kun je het best kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

   

  Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen? 

  Als je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebt ontvangen en nu een lagere winst verwacht, kun je deze wijzigen zodat je direct minder belasting hoeft te betalen. Als je verwacht dit jaar helemaal geen winst meer te halen, krijg je de belasting die je voor dit jaar al betaald hebt daarna terug.