Disclaimer

Algemeen
Payingit BV verleent u hierbij toegang tot www.payingit.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Payingit BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Payingit BV spant zich in om de inhoud van www.payingit.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.payingit.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Payingit BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Payingit BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Payingit BV gebruikt om u te informeren over onze solutions en andere belangrijke informatie. Bent u klant van Payingit BV en wilt u deze informatie niet meer ontvangen, dan kunt u zich per e-mail afmelden. Richt deze email aan info@payingit.nl. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan derden.