• Disclaimer

  Algemeen

  Payingit BV verleent je hierbij toegang tot www.payingit.nl en nodigt je uit het aangebodene af te nemen. Payingit BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

  Beperkte aansprakelijkheid

  We doen ons best om de inhoud van www.payingit.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  In het bijzonder zijn alle prijzen op www.payingit.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Payingit BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Payingit BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.