Home Blog Dit zijn de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord 2021 – 2025 voor ondernemers
Dit zijn de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord 2021 – 2025 voor ondernemers

Dit zijn de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord 2021 – 2025 voor ondernemers

Op 15 december 2021 heeft het Nederlandse kabinet het regeerakkoord gepresenteerd. Na negen maanden in de formatieperiode te zijn blijven hangen, lijkt het nu toch duidelijk te zijn geworden wat het kabinet de komende vier jaar wil bereiken. Payingit zocht voor je uit wat de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord voor 2021-2025 zijn. In deze blog lees je onder andere de plannen voor het klimaat en energie, innovatie, fiscale veranderingen, personeel, de arbeidsmarkt, mobiliteit, combineren werk en zorg en de brancheontwikkelingen. Aangezien de plannen er liggen, maar er nog geen duidelijk en concreet plan van aanpak is, worden de beslissingen van het kabinet vooral algemeen aangeduid.

Het klimaat en energie

In de periode tussen 2021 en 2025 is het volgens het kabinet belangrijk dat bedrijven blijven verduurzamen. Vandaar dat het kabinet besluit om mkb’ers te helpen met het verduurzamen van hun ondernemingen. Dit doen zij door regels die met verduurzaming te maken hebben, willen versimpelen. Als mkb’er krijg je bijvoorbeeld toegang tot het Warmtefonds. Dit is een fonds dat energie bespaar leningen uitgeeft aan personen die willen investeren in een energiezuinige werklocatie.

Verder werkt het kabinet aan rekeningrijden vanaf 2030. Dit houdt in dat je motorrijtuigenbelasting gaat betalen naar aanleiding van het aantal kilometers dat je per jaar aflegt. De hoogte van de belasting die je gaat betalen, hangt hier dan vanaf. Dit moet ervoor zorgen dat personen vaker de fiets of het openbaar vervoer pakken. Rekeningrijden geldt zowel voor personen die in auto’s op fossiele brandstof rijden maar ook voor personen die elektrisch rijden. Het klimaat- en transitiefonds kan de komende 10 jaar een investering van 35 miljard euro verwachten. Dit geld dient ingezet te worden voor de verduurzaming van de industrie, gebouwen, energievoorzieningen en de mobiliteit. Om dit in goede banen te leiden wordt er een minister voor Klimaat en Energie aangesteld.

Innovatie

In de periode tussen 2021 en 2025 wil het kabinet ervoor zorgen dat scaleups en startups die zich bezighouden met transities ondersteuning vanuit de overheid krijgen. Je komt hier als bedrijf alleen voor in aanmerking als je actief bent op één van onderstaande gebieden:
– Klimaat en energie
– Digitalisering
– Circulaire economie
– Sleutel technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en quantumcomputing

Verder wordt er een nieuwe maatschappelijke BV vorm ingesteld voor sociale ondernemers. Publiek-private samenwerkingen die zich richten op innovatie en kennis blijven in stand gehouden en vormen een belangrijk onderdeel van het algemene bedrijfsleven beleid in Nederland. Er vinden geen veranderingen in het topsectorenbeleid plaats, maar er komt wel een nieuw fonds dat onderzoek en wetenschap in staat stelt om te blijven investeren in het verzamelen van kennis en het doorvoeren van innovatie.

Schulden

Schulden zijn een hardnekkig probleem binnen de Nederlandse samenleving. Wanneer personen schulden hebben, ervaren zij veel stress en dit is slecht voor de gezondheid. Verder dragen schulden bij aan een slechte economie. Vandaar dat het kabinet heeft bedacht om probleemschulden zo goed mogelijk te voorkomen of samen met de burgers op te lossen. Dit willen zij doen door preventie, vroeg signalering en financiële educatie in te zetten. Er worden voorwaarden opgesteld, waardoor maatschappelijke instanties signalen over schulden en kwetsbare doelgroepen mogen delen met andere hulpinstanties.

Het doel is om schuldhulptrajecten te verkorten voor personen die met financiële problemen te maken krijgen. Daarnaast wordt de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) eenvoudiger gemaakt.

Fiscale veranderingen

Het kabinet heeft ervoor gekozen om een aantal toeslagen af te schaffen, om er op die manier voor te zorgen dat het belastingstelsel een stuk makkelijker wordt, waardoor men minder fouten in de belastingaangifte kan maken. Het kabinet trekt 3 miljard euro uit om de lasten van lage- en middeninkomens te verlagen. Verder wordt de zelfstandigenaftrek met 650 euro per jaar omlaag bijgesteld, zodat het maximale bedrag in 2030 nog 1200 euro is. Om zelfstandigen voor deze verlaging te compenseren, wordt er een hogere arbeidskorting gehanteerd. In de praktijk wordt ontdekt dat misbruik van regelingen in de bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf een groter probleem is dan aanvankelijk werd gedacht. Vandaar dat het kabinet ervoor kiest om deze regels eerlijker en eenvoudiger te maken.

Personeel

Het minimumloon gaat vanaf nu worden ingevoerd op basis van een 36-urige werkweek in plaats van een 40-urige werkweek. In de jaren tussen 2021 en 2025 wordt het minimumloon met kleine stapjes met 7,5% verhoogd. De verhoging geldt niet alleen voor het minimumloon maar is ook terug te zien in uitkeringen, los van de AOW. Ouderen worden gecompenseerd door een hogere ouderenkorting. Verder is het doel van het coalitieakkoord om verschillen tussen werknemers met een vast contract en uitzendkrachten of werknemers met flexibele contracten te verkleinen. Dit doet het kabinet door de arbeidscontracten voor oproepkrachten, uitzenders en tijdelijk personeel beter vorm te geven.

Verder gaan het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen een samenwerking aan waarbij zij ervoor zorgen dat iedere mbo-student een stageplek en passende stagevergoeding ontvangt. Dit is belangrijk voor deze doelgroep, aangezien mbo-studenten daarin achterlopen op hbo- en wo-studenten.

De arbeidsmarkt

Het kabinet ziet in dat er veranderingen in de arbeidsmarkt dienen plaats te vinden. Dit willen zij doen door grote hervormingen door te voeren. Er wordt ieder jaar 500 miljoen vrijgemaakt om te investeren in het hervormen van de arbeidsmarkt, het aanpakken van armoede en schulden en re-integratie in de arbeidsmarkt. Er wordt nog eens 300 miljoen euro gereserveerd dat wordt ingezet om mkb’ers bij te staan in het betalen van personeel dat ziek is. Verder wordt de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie verder uitgewerkt. Dit is een module waardoor opdrachtgevers vooraf kunnen afspreken wat de aard van de arbeidsrelatie met zzp’ers is. Dit is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid te beperken en zelfs tegen te gaan.

Verder wordt het in de periode 2021-2025 voor alle zelfstandigen mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Het kabinet heeft besloten dat deze AOV op een manier wordt vormgegeven, dat oneerlijke concurrentie en grote inkomensrisico’s voor zzp’ers voorkomen kunnen worden.

Mobiliteit

In de periode 2021 tot 2025 wil het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. Door corona werken er ook meer medewerkers vanuit huis, waardoor er duidelijke afspraken over een eventuele vergoeding voor thuiswerk gemaakt dienen te worden. De luchtvaartsector dient verduurzaamt te worden, vandaar dat de belasting op vliegtickets wordt verhoogd. Daarnaast wordt er een campagne gestart om elektrisch vervoer aan te bevelen. Er gaat geld naar het ov, het treinnetwerk in Nederland wordt verbeterd en er zal stimulatie van fietsverkeer plaatsvinden aangezien dit beter is voor het milieu. Daarnaast wordt er 12,5 miljard euro gestoken in het verbeteren van de wegen, bruggen, sporen en viaducten en vaarwegen.

Combineren werk en zorg

Het kabinet wil het voor werkende ouders makkelijker maken om te blijven werken als zij kinderen krijgen. Vandaar dat in het coalitieakkoord is besloten om ouders een vergoeding voor de kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar te bieden. Deze vergoeding dekt 95% van de kosten die de werkende ouders maken. Verder besluit het kabinet om de toeslagen direct over te maken naar de kinderopvanginstellingen. Dit voorkomt dat ouders met grote terugvorderingen te maken krijgen. Het betaald ouderschapsverlof gaat ook omhoog, je krijgt nu niet 50% maar 70% uitgekeerd. Het UWV maakt het voor werknemers mogelijk om 9 weken lang verlofuitkering gestort te krijgen.

Brancheontwikkelingen

De culturele en creatieve sector kan van het kabinet in de periode tussen 2021 en 2025 een investering van 170 miljoen euro per jaar verwachten. Deze investering moet het mogelijk maken om de branche te herstellen, te vernieuwen en ook groei te bewerkstelligen. Verder krijgen winkels toestemming om bluring te reguleren. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een boekenwinkel in de avond open mag om mensen te laten dineren en te laten drinken, onder het genot van een lezing van een schrijver. Verder gaat de advocatuur een bijdrage leveren om sociale advocatuur te versterken. In de zorg krijgen medisch-specialistische bedrijven de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het bieden van passende zorg en de bestuurbaarheid van ziekenhuizen.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer
Joep de Heer Business Development Representative