Transitievergoeding bij ontslag|Transitievergoeding bij ontslag

Een transitievergoeding bij ontslag AOW-naderende werknemer

Een transitievergoeding bij ontslag AOW-naderende werknemer, hoe zit dit?

Stel je voor, je hebt bijna je pensioenleeftijd bereikt en je werkgever wil je arbeidscontract zonder jouw medewerking verbreken. Daarnaast ben je langer dan 2 jaar in dienst, heb je niets verwijtbaars gedaan, en heb je dus nog niet de AOW- of een ander pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In vele gevallen heb je dan recht op een transitievergoeding bij ontslag. Echter, dit scenario heeft zich recentelijk in Nederland afgespeeld, en ging niet zonder problemen. Uiteindelijk moest de Hoge raad zich over de zaak buigen en een oordeel vellen.

 

Wat is de transitievergoeding ook alweer?

De transitievergoeding is een geldbedrag waar medewerkers die onvrijwillig ontslagen zijn recht op hebben. Je hebt alleen recht op de transitievergoeding nadat je als personeelslid langer dan twee jaar bij dezelfde werkgever hebt gewerkt. Dit recht vervalt wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedkeuren. Ook als de medewerker zelf besluit te stoppen vervalt het recht. In onze recent geplaatste blog vind je meer informatie over de transitievergoeding.

 

Kantonrechter: transitievergoeding moet deels betaald worden

In de recente zaak ging het om een werknemer die bijna de AOW-leeftijd bereikte en een IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)-uitkering ontving. Deze uitkering ontvang je alleen als je niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans op herstel is. De werkgever wilde na twee jaar ziekte het arbeidscontract verbreken terwijl de werknemer na een aantal maanden met pensioen kon gaan. De werkgever weigerde in dit verhaal de transitievergoeding mee te geven vanwege het bijna bereiken van de AOW-leeftijd. De kantonrechter was het hier deels mee eens en oordeelde dat de transitievergoeding gedeeltelijk betaald moest worden. De reden? Omdat de werknemer die de AOW-leeftijd nadert bijna een uitkering ontvangt en dus geen compensatie hoeft te ontvangen voor het vergemakkelijken van de stap naar een nieuwe baan.

 

Gerechtshof: transitievergoeding bij ontslag AOW-naderende werknemer moet in zijn geheel betaald worden

Het gerechtshof was het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter. Als werkgever hoef je alleen geen transitievergoeding te betalen als het dienstverband wordt verbroken op de dag, of nadat de AOW-leeftijd bereikt is. Het gerechtshof oordeelde dat de transitievergoeding bij ontslag AOW-naderende werknemer in zijn geheel losstaat van de compensatie die ontvangen wordt uit AOW-uitkeringen.

 

Arbeidscontract na bereiken AOW-leeftijd verbreken

Zoals hierboven aangegeven, heeft een werknemer alleen recht op de transitievergoeding als de AOW-leeftijd nog niet bereikt is. Houd je het dienstverband in stand tot deze leeftijd is bereikt? Dan hoef je de vergoeding als werkgever dus niet uit te keren.

 

Je hebt geen recht op een transitievergoeding bij ontslag in bovengenoemde gevallen.

 

Wat vind jij?

Wat vind jij van deze zaak? Ben je het eens met de kantonrechter? Of juist met de uitspraak van het gerechtshof? Deel je mening door te reageren onder de blogpost op onze website, of door een reactie te plaatsen via één van onze social media kanalen.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak