ET-regeling binnen de EU

In deze blog lees je onder andere wat de ET-regeling is, welke voorwaarden eraan vastzitten, wat je mag uitruilen, wat er onder vrije strekking wordt verstaan en wat de voordelen van de ET-regeling zijn. Het meest interessante aan de ET-regeling is dat je zowel als werkgever als werknemer van deze regeling kunt profiteren.

Wat is de ET-regeling?

De letters ET staan voor extraterritoriale kosten. De ET-regeling houdt een regeling in die over het maken van extra kosten gaat, wanneer buitenlandse werknemers in Nederland komen werken. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld uit dubbele huisvestingskosten, kosten voor levensonderhoud of reiskosten bestaan. Om je buitenlandse werknemers in deze kosten tegemoet te komen, zijn er bepaalde regelingen in de NBBU en ABU cao’s vastgelegd. Je zou als werkgever namelijk een deel van het brutoloon voor je buitenlandse werknemers kunnen inhouden, waarna je het netto aan hen uitruilt. Door voor de ET-regeling te kiezen, houd je buitenlandse personeel aan het einde van de maand meer nettoloon over.

Welke voorwaarden zitten er aan de ET-regeling?

De Belastingdienst heeft bepaalde voorwaarden opgesteld waar je als ondernemer aan dient te voldoen, voor je aanspraak kunt maken op de ET-regeling. Allereerst moeten je buitenlandse werknemers wanneer zij bij jou werkzaam zijn, tijdelijk verblijf in Nederland hebben. Verder moeten ze een woonplaats in hun land van herkomst te hebben, die zij ook echt op papier kunnen aantonen. Als laatste dient er sprake te zijn van vrije vergoedingen en verstrekkingen van extraterritoriale kosten. Dit laatste is een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst.

Je kunt als werkgever pas gebruikmaken van de ET-regeling, als je de regeling voorafgaand en schriftelijk aan de uitzendovereenkomst met de buitenlandse werknemer toevoegt. De werknemer dient in het buitenland geworven te zijn en het loon mag nooit minder zijn dan het in Nederland wettelijke minimumloon. Verder moet je de uitruil altijd op de loonstrook van de buitenlandse werknemer te vermelden. Het is belangrijk te onthouden dat je als werkgever ook vermeldt waarin absoluut niet mag worden afgeweken van de overeenkomst. Verder is het pas mogelijk om de uitruil uit te voeren als dit fiscaal mogelijk blijkt. Je mag alleen het loon van de medewerker meetellen. Vakantie- en feestdagen en toeslagen horen daar niet bij. 

Onbelaste of vrije vergoedingen dien je als werkgevers te beperken tot de daadwerkelijke ET-kosten van je buitenlandse personeel. Daarnaast mag het loon dat wordt uitgeruild, nooit hoger zijn dan 30% van het feitelijke loon van je buitenlandse werknemers. Verder mag het loon en de bovenwettelijke vakantiedagen die je voor je buitenlandse personeel uitruilt, maximaal 81% van het uiteindelijke ET-bedrag zijn. Je buitenlandse werknemers bouwen gewoon vakantiegeld, vakantiedagen en kortverzuim over uitgeruild loon op!

Hoe werkt de ET-regeling precies?

Wanneer je buitenlandse werknemers in dienst neemt bij je Nederlandse onderneming, krijgen zij vaak met extra kosten zoals reiskosten, dubbele huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud te maken. Als werkgever mag je de extra kosten die je buitenlandse personeel maakt uitruilen. Dit kan echter alleen als je aan de voorwaarden voor de ET-regeling voldoet. De basisregels voor het toepassen van de ET-regeling zijn simpel. Voor iedere buitenlandse werknemer zijn de extra kosten die zij maken verschillend. Via de ET-regeling staat het bedrag wat uitgeruild mag worden vast. De Nederlandse overheid bepaalt ieder jaar wat de maximale hoogte wordt van uit te ruilen bedragen.

Het maximaal uit te ruilen bedrag verschilt ook nog eens per land waar de buitenlandse arbeidskracht vandaan komt. Hieronder zie je een tabel waarop je het maximum uit te ruilen bedrag per week voor werknemers uit verschillende landen af kunt lezen.

LandMaximum bedrag per weekLandMaximum bedrag per week
Polen€ 29Spanje€ 5
Hongarije€ 15Litouwen€ 18
Estland€ 5Bulgarije€ 23
Letland€ 7Roemenië€ 32
Slovenië€ 4Portugal€ 2
Wat houdt de uitruil in?

Wanneer je ervoor kiest om de uitruil van ET-kosten bij je buitenlandse werknemers te berekenen, kunnen zij ervoor kiezen om een deel van hun brutoloon bij je uit te ruilen voor belastingvrije vergoedingen. Houd er wel rekening mee dat maximaal 81% van de netto vergoeding in mindering mag worden gebracht op het brutoloon. Je kunt het nettobedrag, dat je aan je buitenlandse werknemers uitkeert, op de volgende manier berekenen: € gekozen nettobedrag gedeeld door 100 keer 81 = € het bedrag wat je uiteindelijk uitruilt. Stel dat je €150 euro netto wil vergoeden aan je buitenlandse werknemer. Dan doe je €150 / 100 x 81= €121,50 dat je dient uit te ruilen.

Wat zijn de voordelen van de ET-regeling?

Wanneer je de ET-regeling bij je buitenlandse personeel inzet, zitten hier zowel voor jou als werkgever als voor je buitenlandse werknemers voordelen aan vast. Het meest interessante voordeel is het feit dat je buitenlandse werknemers meer nettoloon zullen overhouden als je voor uitgeruild loon kiest. Je betaalt hier namelijk geen inkomstenbelasting over. Verder zullen je werkgeverslasten lager uitkomen. Dit komt omdat je uitruilt op het brutoloon van de buitenlandse werknemer. Dit zorgt voor minder werkgeverskosten. Je betaalt namelijk minder premies als je als werkgever gebruik maakt van de ET-regeling.

Besteed je backoffice aan het team van Payingit uit!

Wil je als ondernemer liever veel bezig zijn met ondernemen in plaats van met moeilijke veranderingen in wet- en regelgeving? Dan kan het uitbesteden van je backoffice aan Payingit dé oplossing voor je zijn. Aangezien er jaarlijks veel veranderingen in wet- en regelgeving plaatsvinden, kan juridisch werkgeverschap een lastig punt voor je worden. Payingit ondersteunt je graag door de backoffice van je onderneming over te nemen. Dit scheelt je veel tijd, moeite en ook nog eens geld. Wij zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de laatste veranderingen in cao’s, wet- en regelgeving en de laatste marktontwikkelingen. Op die manier kun je zorgeloos ondernemen en zijn je werknemers bij ons team in goede, deskundige handen! 

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak