Home Blog Hoe zit het precies bij het ontvangen van loon uit een stichting?
Hoe zit het precies bij het ontvangen van loon uit een stichting?

Hoe zit het precies bij het ontvangen van loon uit een stichting?

Je hebt vast wel eens gehoord van een stichting. Een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet om een specifiek doel na te streven. Maar wist je ook dat het mogelijk is om loon uit een stichting te ontvangen? In deze blog lees je meer over loon uit een stichting. Wie weet is het voor jou als ondernemer ooit interessant om een stichting op te richten en op die manier bij te dragen aan de samenleving en iets goeds voor de maatschappij te doen.

Wat houdt een stichting in?

Om je een duidelijk beeld te geven, leggen wij eerst graag de basis aan je uit. Een stichting is een juridische entiteit, wat inhoudt dat het een rechtspersoonlijkheid heeft. Dit betekent dat het, net als een individu, rechten en plichten heeft binnen de rechtsorde. Het unieke van een stichting is dat het geen leden of aandeelhouders kent zoals een vereniging of een bedrijf. Dit maakt de stichting een vrij unieke organisatievorm.

Het primaire doel van een stichting is het realiseren van een bepaald maatschappelijk, sociaal of algemeen belang. Dit doel wordt meestal vastgelegd in de statuten van de stichting. De statuten worden opgesteld bij de oprichting van de stichting. Voorbeelden van doelen kunnen variëren van het bieden van hulp aan dieren in nood, het promoten en ondersteunen van kunst en cultuur, tot het financieren van baanbrekend medisch onderzoek. Het spectrum is zó breed en divers als de menselijke interesse en passie kan zijn.

Een kenmerk van stichtingen is dat ze geen winstoogmerk mogen hebben. Dit betekent niet dat stichtingen geen winst mogen maken. Ze mogen wel winst maken, maar deze winst moet altijd ten goede komen aan het doel van de stichting. Dit onderscheidt een stichting van bijvoorbeeld een bedrijf, waar winst vaak wordt uitgekeerd aan aandeelhouders of geïnvesteerd wordt in de groei van het bedrijf zelf.

Daarnaast dienen stichtingen ook aan bepaalde transparantie-eisen te voldoen, zeker als ze een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) willen verkrijgen. Deze status biedt fiscale voordelen, maar vereist ook dat de stichting duidelijk maakt hoe ze haar geld besteedt en ervoor zorgt dat haar inkomsten daadwerkelijk bijdragen aan het gestelde doel.

Loon uit een stichting: kan dat wel?

“Als een stichting primair gericht is op een maatschappelijk doel en niet op winst, hoe kan het dan personeel betalen?” Een begrijpelijke vraag gezien het unieke karakter van stichtingen. Maar het antwoord is vrij simpel: ja, loon uit een stichting is mogelijk. Net zoals elke andere organisatie, heeft een stichting mensen nodig om haar doel te bereiken. Dit kunnen vrijwilligers zijn, maar vaak zijn er ook betaalde medewerkers nodig voor specifieke taken of functies. Deze medewerkers hebben recht op een salaris voor hun inzet en expertise.

Dat gezegd hebbende, is het belangrijk dat het salaris uit een stichting marktconform is. Het mag niet te hoog zijn, zeker niet in vergelijking met soortgelijke functies in andere organisaties. Dit zorgt ervoor dat het grootste deel van de middelen van de stichting direct ten goede komt aan het beoogde doel en niet te veel opgaat aan salarissen.

Hoe gaat dit proces precies in z’n werk?

Het ontvangen van loon uit een stichting kan wat vraagtekens oproepen, vooral omdat het een andere insteek heeft dan een commercieel bedrijf. Maar wees gerust, het proces is overzichtelijk en goed te volgen met enkele eenvoudige stappen.

Stap 1. Marktconform salaris

De allereerste stap is het vaststellen van je salaris. Bij een stichting moet dit marktconform zijn, oftewel: het moet vergelijkbaar zijn met wat anderen in soortgelijke functies en in dezelfde sector verdienen. Dit zorgt ervoor dat de betaling eerlijk en rechtvaardig is en dat donaties of subsidies niet onnodig worden besteed aan te hoge salarissen.

Stap 2. Transparantie

Een unieke factor van stichtingen is hun afhankelijkheid van externe financiële bronnen zoals donaties en subsidies. Om het vertrouwen van donateurs en subsidieverstrekkers te behouden, is het van belang dat stichtingen transparant zijn. Dit betekent dat, als werknemer, je erop voorbereid moet zijn dat je salaris en wellicht andere financiële details openbaar gemaakt kunnen worden.

Stap 3. Overeenkomst van werkzaamheden

Bij het aangaan van een arbeidsrelatie met een stichting, wordt er een duidelijke overeenkomst opgesteld waarin je werkzaamheden worden omschreven. Het is belangrijk dat deze taken in lijn zijn met het hoofddoel van de stichting. Als je bijvoorbeeld aan de slag gaat bij een stichting die zich richt op milieuconservatie, dan zullen je werkzaamheden hier direct aan moeten bijdragen.

Stap 4. Periodieke evaluaties

Omdat het werk binnen een stichting vaak dynamisch kan zijn en sterk gericht op specifieke projecten of doelen, kan het nuttig zijn om regelmatige evaluaties of check-ins te hebben. Dit helpt om ervoor te zorgen dat je werk en de vergoeding die je ontvangt altijd in lijn zijn met de missie en waarden van de stichting.

Door deze stappen te volgen, kun je een soepel en transparant proces verwachten wanneer je loon ontvangt uit een stichting. Het zorgt voor duidelijkheid, eerlijkheid en een sterke afstemming met het nobele doel waarvoor je werkt.

Wat zijn de voordelen van loon uit een stichting ontvangen?

Wanneer je besluit te werken voor een stichting en daar loon uit ontvangt, kun je rekenen op een paar unieke voordelen die je misschien niet zo snel in een commerciële setting tegenkomt. Eén van de meest interessante aspecten van werken bij een stichting is de diepe verbondenheid met het doel van de organisatie. Het is niet zomaar een baan. Je draagt bij aan een missie waar je in gelooft. Die passie voor het doel kan zorgen voor een sterk gevoel van voldoening en zingeving in je werk.

Daarnaast biedt het werken voor een stichting vaak een grote variatie in werkzaamheden. Vanwege de vaak kleinschalige en flexibele aard van stichtingen, krijg je de kans om je te verdiepen in diverse aspecten van de organisatie. Dit houdt het werk uitdagend en zorgt ervoor dat je veel verschillende vaardigheden kunt ontwikkelen.

En natuurlijk is er de maatschappelijke impact. Door voor een stichting te werken, lever je een directe bijdrage aan positieve veranderingen in de wereld. Je helpt bijvoorbeeld kwetsbare groepen, je beschermt het milieu of je bevordert kunst en cultuur. Het werk dat je verricht heeft zin en je kunt elke dag met trots terugkijken op wat je hebt bijgedragen.

Zitten er ook nadelen aan verbonden?

Werken voor een stichting en het daaruit ontvangen van loon kan veel voldoening geven. Je werkt namelijk vaak voor een nobel doel. Er zijn alleen ook een aantal uitdagingen verbonden aan zo’n keuze. Hier lees je meer over de nadelige kanten van werken voor een stichting.

Eén van de meest voorkomende zorgen is de financiële onzekerheid. Stichtingen zijn vaak sterk afhankelijk van externe bronnen zoals donaties, subsidies of fondsenwerving. Dit kan leiden tot onzekerheid over de financiële stabiliteit van de organisatie op de lange termijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in sommige jaren de donaties minder zijn dan verwacht, wat invloed kan hebben op het vermogen van de stichting om lonen uit te betalen.

Daarnaast is er het aspect van de werkdruk. Bij stichtingen is er vaak sprake van kleinschaligheid, wat kan betekenen dat er minder personeel beschikbaar is voor hetzelfde aantal taken. Dit kan leiden tot een hogere werkdruk voor de medewerkers, omdat zij een breder scala aan verantwoordelijkheden hebben. Wanneer je ambitieus bent en streeft naar professionele groei, kan het zijn dat een stichting soms minder doorgroeimogelijkheden biedt dan een groter, commercieel bedrijf. Dit komt omdat de structuur en grootte van stichtingen vaak beperkter zijn, waardoor er minder posities zijn om naartoe te groeien.

Is dit aan te raden, ja of nee?

Het antwoord op deze vraag hangt echt af van je persoonlijke voorkeuren en wat je belangrijk vindt in een baan. Als je gepassioneerd bent over een specifiek doel en je wilt direct een impact hebben, dan kan het werken voor een stichting en het ontvangen van loon uit een stichting perfect voor jou zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat werken voor een stichting soms uitdagingen met zich mee kan brengen. Maar zoals bij elke baan, wegen de voordelen vaak op tegen de nadelen. Dus, ben je klaar om je passie te volgen en een verschil te maken in de wereld? Overweeg dan zeker om loon uit een stichting te ontvangen!

Payingit biedt graag een helpende hand

Het wereldje van stichtingen, met alle unieke uitdagingen en beloningen, kan soms complex aanvoelen. Heb je vragen over ondernemerschap, loonstructuren, personeelsmanagement, uitbetalingen of elk ander aspect wat bij ondernemerschap om de hoek komt kijken? Weet dan dat er hulp voor je is. Bij Payingit staan onze experts klaar om al je vragen te beantwoorden en je te begeleiden op je reis in de door jou gekozen sector. Wees nooit bang om een grote stap te zetten en de ondersteuning te zoeken die je nodig hebt! Wij zijn er voor je.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer
Joep de Heer Business Development Representative