Inclusief werkgeverschap

Inclusief werkgeverschap: de meerwaarde ervan

Wist je dat je als werkgever in kunt zetten op inclusief werkgeverschap om je bedrijf aantrekkelijker te maken voor nieuwe en talentvolle werknemers? Wanneer je inclusief werkgeverschap een kans geeft, kun je zelfs zorgen voor minder ziekteverzuim en uitval van werknemers. In deze blog lees je onder andere wat inclusief werkgeverschap inhoudt en waarom het zo belangrijk is om dit op de werkvloer te hanteren. Je komt er ook meteen achter wat het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit is. Het belang van waarom hokjes denken verleden tijd wordt ook toegelicht.

Wat houdt inclusief werkgeverschap in?

Inclusief werkgeverschap gaat nog een stapje verder dan alleen maar voor diversiteit binnen je onderneming zorgen. Om een gezond werkklimaat te creëren, een divers en gedreven team op te bouwen en meer talent aan te trekken is diversiteit en inclusiviteit onmisbaar op de werkvloer. Gelijkwaardigheid staat bij inclusief werkgeverschap centraal en diversiteit zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, sekse, geaardheid, etniciteit, kleur, wel of geen beperkingen, gender en afkomst nieuwe kansen kan grijpen. Het is belangrijk dat de werknemers het gevoel krijgen dat zij volledig zichzelf kunnen en mogen zijn. Zelfontplooiing en persoonlijke groei worden ondersteund door het werkklimaat.

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit?

Voordat je meer over inclusief werkgeverschap en diversiteit leest, is het belangrijk dat je het verschil tussen beide kent. Vaak worden beide termen in dezelfde zin genoemd, maar het gaat om totaal verschillende dingen. Diversiteit houdt alle menselijke verschillen in. Wanneer een onderneming zich op diversiteit richt, werken er allerlei soorten mensen in het team. De verschillen zitten hem dan in etniciteit, gender, leeftijd, geloof, persoonlijkheid, maar ook opleidingsniveau, vaardigheden, kennis en ervaring. Inclusiviteit heeft te maken met het feit of alle soorten mensen zich welkom voelen in diezelfde onderneming. Kan ieder individu volledig zichzelf zijn? Of heersen er vooroordelen, is er sprake van discriminatie of pesterijen?

Een gezond en goed functionerend team dient diversiteit te bevatten. Hiermee zorg je dat je een afspiegeling van de maatschappij binnen je onderneming creëert. Door met mensen te werken met verschillende achtergronden, gebruiken en behoeften, kun je veel beter inspelen op je eigen klanten. Het kan als een verademing voelen om verschillende personen in je team te hebben werken, aangezien je dan meerdere visies kunt aanhoren en de beste aanpak kunt uitkiezen. Wanneer je talentvolle diverse werknemers in je team hebt weten te krijgen, is het de kunst van het op de juiste manier inzetten van inclusief werkgeverschap om deze teamleden ook tevreden te houden.

Wanneer je niet inclusief bent, zullen waardevolle werknemers snel weer afscheid nemen van het team. Dit is erg zonde en wil je natuurlijk voorkomen! Tevreden werknemers leren van elkaar en zijn samen een stuk productiever dan werknemers die niet op hun plek zitten of zich niet fijn voelen op het werk.

Waarom is het belangrijk om inclusief werkgeverschap te hanteren?

Saskia de Hoog, expert op het gebied van inclusief werkgeverschap, zegt dat uit onderzoek blijkt ondernemingen met een gebalanceerde mix van mannen en vrouwen in het team, tot wel 15% beter presteren dan bedrijven waar dit niet het geval is. Wanneer de bedrijven ook nog inzetten op etnische diversiteit, blijkt dat zij 35% meer kans hebben om beter te presteren dan ondernemingen waar geen sprake is van inclusief werkgeverschap en een actief etnisch diversiteitsbeleid.

Wanneer je meer uit je onderneming en je team wil halen, is het belangrijk dat je iedere werknemer als individu ziet. Geef je werknemers de ruimte en vrijheid om zichzelf te zijn en de beste versie van henzelf op de werkvloer te worden. Vertrouwen geven aan je teamleden, zorgt ervoor dat zij zich prettiger voelen en gemotiveerder voor je aan de slag willen gaan. Het is belangrijk dat je talenten weet aan te trekken, waarna je ze de mogelijkheid geeft om hun talenten optimaal binnen je onderneming te gebruiken.

Zorg ervoor dat je werknemers hun eigen keuzes mogen maken, biedt ze creatieve vrijheid en zorg dat je team weet dat zij hun behoeften bij jou of het HR-team mogen aangeven. Eigen regie en een goede organisatiecultuur dragen hieraan bij. Geef je team geleidelijk meer verantwoordelijkheid en zorg dat je hun goede werk beloond. Denk hierbij aan complimenten, uitjes, bonussen of andere manieren om het gezamenlijke succes te blijven vieren.

In hokjes denken moet verleden tijd zijn!

Jannet Veassen, schrijver van het boek IEDEREEN Inc, vertelt dat ieder mens in hokjes denkt. Dit is geen negatief iets, zo lang de mensen maar bewust worden van het feit dat zo nu en dan onbewust oordelen. Vooral personen met invloedrijke posities zoals politici, werkgevers en de media dient zich bewust te worden van hokjes denken. Zowel vrouwen als mannen kunnen last hebben van sekse stereotyperend denken binnen een onderneming. Mannen en vrouwen dienen vaak met het thuisfront overeen te komen wie er meer werkt en wie de zorg voor eventuele kinderen of andere familieleden op zich neemt.

De (on)bewuste vooroordelen over het feit dat vrouwen minder kunnen werken omdat zij thuis voor de kinderen zorgen en de mannen het financiële plaatje voor het hele gezin moeten regelen, moeten langzaam steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Het is belangrijk dat werkgevers aannames herkennen, rechtzetten en iedere werknemer de kans biedt om te groeien, carrière te maken en zichzelf te kunnen zijn. Wanneer dit gebeurt in de toekomst, zal de bedrijfscultuur steeds inclusiever raken en zullen het beleid en de regels op de werkvloer hierop zijn aangepast!

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak