Home Blog Papa-dag: Waar heb je als papa recht op?

Papa-dag: Waar heb je als papa recht op?

Heb je kinderen en wil je graag blijven werken? Dan dien je op sommige momenten voor kinderopvang te kiezen. Bij Payingit vertellen wij je graag welke rechten je hebt als werkende ouder of in dit specifieke geval, als werkende vader. In deze blog lees je op welke vergoedingen je recht hebt als vader zijnde. Je leest meer over het geboorteverlof, je opbouw van vakantiedagen en pensioen tijdens dit verlof en via welke partij je aanvullend geboorteverlof kan aanvragen. Verder lees je over de wettelijke papa-dag, ouderschapsverlof en krijg je tips om de kinderopvang betaalbaar te houden als je een werkende ouder bent.

Wanneer je kleintje geboren wordt, heb je als partner recht op geboorteverlof

De moeder van het kind heeft recht op zwangerschapsverlof. Om hier meer over te weten te komen kun je de blog lezen die wij aan dit onderwerp gewijd hebben. Als partner van de zwangere en/of net bevallen vrouw, heb je recht op geboorteverlof. Het geboorteverlof bestaat uit één week met vrije uren die je normaal gesproken zou werken. Het geboorteverlof is ingegaan op 1 januari 2019 en bestaat uit verlof, dat de werkgever 100% dient door te betalen. Geboorteverlof is als volgt opgebouwd: werk je als partner bijvoorbeeld 5 dagen per week en dan 6 uur per dag? Dan krijg je gedurende één week geboorteverlof precies deze uren uitbetaald.

Je mag als partner zelf bepalen wanneer je het geboorteverlof opneemt. Dit dient wel binnen 4 weken na de geboorte van je kind te zijn. Je mag ook bepaalde dagen uit het geboorteverlof verspreidt over de eerste 4 weken opnemen. Dit hoeft niet per se een volle week achter elkaar te zijn. Overleg de opname van het geboorteverlof wel altijd met je werkgever. Zo kan er rekening mee worden gehouden tijdens het maken van de roosters.

Hoe zit het met je vakantiedagen en je pensioen tijdens het aanvullend geboorteverlof?

Het mooie aan aanvullen geboorteverlof is dat dit geen negatieve invloed heeft op je wettelijk opgebouwde vakantiedagen of vakantiegeld. In sommige gevallen kan het wel invloed hebben op de opbouw van je bovenwettelijke vakantiedagen. Lees de specifieke afspraken hierover terug in je arbeidsovereenkomst. Zorg ervoor dat je ook extra informatie inwint over de opbouw van je pensioen tijdens de opname van het aanvullend geboorteverlof. De pensioenuitvoerder, werkgever en werknemer dienen samen afspraken te maken over de opbouw van pensioen tijdens de opname van aanvullend geboorteverlof. Dit komt doordat pensioenafspraken tussen werkgevers en werknemers niet in de wet staan vastgelegd.

Tijdens de opname van het reguliere geboorteverlof bouw je gewoon vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen op zoals je gewend bent.

Werknemers ontvangen een UWV-uitkering als aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 is het voor partners mogelijk om nog eens 5 weken aanvullend partnerverlof aan te vragen. Dit zijn nog eens 5 keer het aantal uren dat je per week werkt, die je binnen de eerste 6 maanden na de geboorte van je kindje kunt opnemen. Houd er rekening mee dat je werkgever deze uren niet tegen 100% van je dagloon aan je hoeft uit te betalen. Het aanvullend geboorteverlof wordt tegen 70% van je dagloon uitbetaald aan je werkgever door het UWV. De werkgever dient de medewerker voor het aanvullend geboorteverlof aan te melden bij het UWV, waarna de werkgever de ontvangen vergoeding uitbetaald aan de werknemer.

Voordat je aanspraak kunt maken op het aanvullend geboorteverlof, dien je eerst het reguliere geboorteverlof opgenomen te hebben. Daarnaast geldt dit alleen voor ouders van kinderen die op of na 1 juli 2020 geboren zijn en niet voor de kraamvrouw. Deze regeling kan niet met terugwerkende kracht in het jonge leven van het kind worden ingezet.

Wat houdt een wettelijke papa-dag in?

Een wettelijke papa-dag houdt in dat je als vader van een kind zijnde, bij wet recht hebt op het doorbrengen van tijd met je kind. De papa-dag zorgt ervoor dat je de balans tussen werk, het huishouden en de zorg voor de kinderen beter kunt behouden. De papa-dag valt onder onbetaald ouderschapsverlof. Om erachter te komen wat dit precies is, kun je de volgende alinea doorlezen.

Hoe zit het met het wettelijke ouderschapsverlof?

In Europa heeft men ervoor gekozen om alle Europese vaders dezelfde rechten te geven tijdens het ouderschapsverlof. Deze regels definiëren de papadagen. Wanneer je vader wordt, of wanneer je een kersverse vader bent, is het handig om van de algemene rechten op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld alleen recht op ouderschapsverlof als je kindje ook écht bij je woont. In de eerste 8 levensjaren van je kind, heb je recht op onbetaald verlof voor tenminste drie volle maanden in totaal. Ouderschapsverlof bestaat altijd uit tenminste 26 keer je wekelijkse werkuren. Je werkgever kan je gemiddelde aantal uur per week voor je uitrekenen.

Wissel je van baan tijdens de eerste 8 levensjaren van je kinderen? Dan kun je het ouderschapsverlof dat je overhebt naar je volgende baas meenemen. Je ouderschapsverlof is wel pas van kracht als je langer dan een jaar bij je werkgever werkzaam bent. Je mag ouderschapsverlof opnemen wanneer je wil, dit hoeft niet meteen te zijn nadat je kind geboren is. Overleg wel altijd met de baas wanneer je het verlof precies opneemt, zodat je werkgever ervan afweet. Ouderschapsverlof is altijd onbetaald verlof.

Ben je een werkende vader? Dan zijn dit interessante opvangvormen voor je kinderen

Wanneer je een alleenstaande vader bent, of de moeder van de kinderen ook full- of parttime werkt, kan het een uitdaging zijn om een voordelige opvangvorm voor de kinderen te vinden. Je wil natuurlijk wel een goede en leuke opvangplek voor de kinderen regelen op het moment dat je aan het werk bent. Een voordelige optie voor kinderopvang is het inschakelen van de opa’s en oma’s. Dit kost je vaak niet veel geld, of hoogstens een etentje zo nu en dan. De kinderen verblijven dan ook nog eens bij familie en personen die zij goed kennen. Wanneer de grootouders niet voor opvang kunnen zorgen, kunnen ooms en tantes of andere familieleden misschien wel helpen.

Wanneer je ervoor kiest om de kinderen naar een kinderdagverblijf te sturen, kost dit je aardig wat geld. Aan de andere kant zijn er regelingen, die je een vergoeding bieden, waardoor de kinderopvang beter betaalbaar wordt. Het bedrag dat je terugkrijgt, ligt aan de hoogte van je salaris en het aantal dagen waarvoor je kinderopvang nodig hebt. Verder bepaalt het kabinet jaarlijks hoeveel geld werkende ouders voor de kinderopvang vergoedt krijgen.

 

 

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative