De WW, WAO en WIA naast elkaar. Wat zijn ze en wat zijn de verschillen?

Iedere casus omtrent ziekte en re-integratie of inkomen verschilt per individu. De uitkering die je door ziekte ontvangt, hangt af van het aantal dagen dat je ziek bent. Er is een specifieke situatie voor werknemers die korter of langer dan twee jaar ziek zijn. In deze blog lees je wat de WW, WAO en WIA precies inhouden. Door de inhoud van de verschillende wetten te begrijpen, kom je er direct achter wat de verschillen tussen deze drie uitkeringen zijn.

Wat houdt de WW in?

WW staat voor de Werkloosheidsuitkering. Deze uitkering ontvang je op het moment dat je gedeeltelijk of helemaal niet meer werkt. De WW-uitkering is bedoeld als een tijdelijke uitkering die personen helpt om aan een inkomen te komen, op het moment dat zij een periode werkloos zijn. Je kunt een WW-uitkering bij het UWV aanvragen op het moment dat je bent ontslagen. Uiterlijk 4 weken na de eerste dag van je werkloosheid, krijg je van het UWV de beslissing over het wel of niet uitkeren van de WW-uitkering te horen. Wanneer er bewijsstukken ontbreken om je recht op de WW te toetsen kan het tot 16 weken duren voor je een uiteindelijk besluit van het UWV ontvangt.

Waar staat de WAO voor?

WAO staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er bestaan twee soorten WAO-uitkeringen. De eerste is een tijdelijke loondervingsuitkering en hier heb je recht op als je 33 jaar of ouder bent. Deze variant ontvang je tenminste 6 maanden en kan uiterlijk 6 jaar duren. De duur van de tijdelijke loondervingsuitkering hangt samen met de leeftijd waarop je ziek bent geworden. De tweede variant van de WAO-uitkering is de vervolguitkering. Deze volgt de tijdelijke uitkering op als die is afgelopen. Ben je jonger dan 33 jaar, dan ontvang je direct de vervolguitkering. Deze variant kan tot de AOW-leeftijd doorlopen.

Wanneer je een WAO-uitkering ontvangt, kan het zijn dat er bij verbeteringen of verslechteringen van je gezondheid een herkeuring voor de WAO aangevraagd worden. De uitslag van de herkeuring bepaalt of er veranderingen in de hoogte van de WAO-uitkering plaatsvinden. Is er sprake van een herkeuring waaruit een verlaagde WAO-uitkering naar voren komt? Dan dien je werk te zoeken om je eigen inkomen aan te vullen. Kun je door ziekte geen passend werk vinden? Dan kun je een WW-uitkering aanvragen als aanvulling op de WAO-uitkering. De WAO-uitkering eindigt alleen als de AOW-leeftijd wordt bereikt of wanneer je meer kunt werken en je gezondheid verbetert.

Wat kun je onder de WIA verstaan?

WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA vervangt de WAO. De WIA vervangt de WAO als je vanaf 1 januari 2004 ziek bent geworden. Let wel, je kunt de WIA pas na twee jaar ziekte aanvragen. Het belangrijkste doel van een WIA-uitkering is dat je naast ziek zijn, zoveel mogelijk passend werk probeert te doen. Eigenlijk gaat het om de kracht van het individu. Dit wordt gedaan door met de zieke persoon te kijken naar wat hij/zij nog wel kan, in plaats van wat iemand niet meer kan.

De WIA bestaat uit twee verschillende regelingen. De WGA en de IVA. De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling is voor de mensen die na twee jaar ziekte toch bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren. De IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. De IVA geldt voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Deze personen kunnen geen arbeid verrichten en de kans op herstel is ook niet aanwezig. Hoewel de WIA de WAO vervangt, geldt dit alleen voor iedereen die na 1 januari 2004 ziek is geworden. Mensen die voor 1 januari 2004 ziek waren, blijven onder de WAO vallen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de WW, WAO en WIA?

Zoals je in deze blog hebt kunnen lezen, zijn de WW, WAO en WIA allemaal andere vormen van uitkeringen. Hoewel ze van elkaar verschillen, gaan ze hier en daar in elkaar over of kunnen zij elkaar versterken. Het verschil tussen de WW en de WAO + WIA, is dat de WW niets te maken heeft met ziekte, maar met werkloosheid. De WAO en de WIA zijn beide ziektewetuitkeringen die ook weer uit verschillende varianten bestaan. Wanneer je hulp nodig hebt om één van deze uitkeringen aan te vragen, kun je met al je vragen bij het UWV terecht. 

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak