Veel gestelde vragen van onze inleners - Payingit

Veel gestelde vragen van onze inleners

Wij krijgen aardig wat vragen van onze inleners. Dat is niet zo gek, want onze dienstverlening is best complex. Om je zo goed mogelijk te helpen hebben wij de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Heb je een vraag, maar vind je het antwoord niet op deze pagina? Neem dan gerust contact met ons op via sens@payingit.nl of bel ons op 020-225 25 00. Wij helpen je graag verder.

FAQ

 • Volgens welke CAO werkt mijn werknemer als deze op de payroll komt?

  Sinds 30 maart 2015 valt elke uitzendkracht onder dezelfde cao of arbeidsvoorwaarden als de werknemers in vaste dienst. Achterliggend is de NBBU cao van toepassing voor alle overige onderdelen. Wij passen ook het salarishuis uit de eigen CAO toe.

 • Hoe zit het met de pensioenopbouw als mijn werknemer op de payroll komt?

  Volgens de NBBU CAO bouwen werknemers pensioen op via het StiPP pensioen vanaf 21 jaar oud. Wij zijn als lid van de NBBU verplicht om geld af te dragen aan het StiPP pensioenfonds. De opbouw van het pensioen gaat via fasen. In fase 1 (26 gewerkte weken) wordt geen

  pensioen afgedragen. In fase 2 (27-78 gewerkte weken) wordt een basispensioen opgebouwd. Na 78 gewerkte weken geldt een plus-pensioen. De premie voor pensioen in de plusregeling wordt grotendeels betaald door de werkgever en deels de werknemer. Hiervoor wordt er een deel van het brutosalaris ingehouden.

 • Krijgen mijn werknemers als flexkracht minder betaald dan collega’s die vast in dienst zijn?

  Nee. Omdat wij lid zijn van de NBBU CAO zijn wij verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Dit houdt in dat een werknemer minimaal evenveel betaald moet krijgen als collega’s in vaste dienst.

 • Worden mijn werknemers uitbetaald als ze ziek zijn?

  Wij werken met twee wachtdagen. Dit houdt in dat de eerste twee dagen gelden als onbetaald verlof. Daarna keren wij 90% van het loon uit. Het aantal uur hangt samen met het gemiddelde dat de werknemer over de voorgaande 13 weken via ons gewerkt heeft.

 • Hebben mijn werknemers op feestdagen recht op toeslag?

  Voor het werken op feestdagen krijgen werknemers vaak een toeslag. Deze zijn CAO-afhankelijk. Indien de werknemer recht heeft op toeslag over de uren die gemaakt worden op een feestdag, dan worden deze percentages berekend bovenop het normale loon.

 • Welk bedrag wordt er aan mij gefactureerd als een werknemer op een feestdag werkt en een toeslag uitbetaald krijgt?

  Reguliere uren worden tegen de afgesproken verloningsfactor uitgekeerd. Is er sprake van een toeslag, dan wordt dit toeslagdeel gefactureerd tegen een verlaagde factor. Deze factor wordt vooraf afgesproken.

 • Hoe worden de vakantiedagen en het vakantiegeld van mijn werknemers opgebouwd?

  Het aantal vakantiedagen wordt opgebouwd naar het aantal uren dat de werknemer werkt. Hiervoor geldt dat over elk gewerkt uur:

  • Je als reguliere werknemer 10,43% per gewerkt uur opbouwt;
  • Je als student 8,33% per gewerkt uur opbouwt.

  Het vakantiegeld bedraagt altijd 8% van het brutoloon.

 • Mijn werknemer wil vakantiedagen of vakantiegeld opvragen, hoe kan hij/zij dat doen?

  Het aanvragen van vakantiedagen of vakantiegeld kan alleen per e-mail. Hiervoor stuurt de werknemer een verzoek naar: sens@payingit.nl.

   

  Onderaan de loonstrook, bij het kopje Rechten, vindt de werknemer het opgebouwde saldo aan vakantiedagen en vakantiegeld.

  • Voor 1 vakantiedag wordt 8 uur opgenomen. De werknemer deelt het aantal uur dus door 8 om uit te rekenen hoeveel dagen hij/zij op kan nemen;
  • Het vakantiegeld kan te allen tijde worden opgevraagd. Houd er rekening mee dat hier nog belasting (+/- 50%) over wordt geheven. Zie meer uitleg bij vraag 5.4.;
  • Heeft de werknemer voltijd gewerkt? Dan mogen wij wettelijk gezien geen vakantiedagen uitbetalen.
 • Waarom hebben mijn werknemers nog geen salaris ontvangen?

  Zijn je werknemers wel al aan het werk, maar hebben zij nog geen loon ontvangen? Dan kan het zijn dat:

  1. De inschrijving niet compleet is. Zonder afgeronde inschrijving mogen wij geen loon uitkeren. De inschrijving bij ons is afgerond wanneer het contract ondertekend is;
  2. De werknemer bij het invullen van de uren niet op ‘aanbieden’ heeft geklikt, maar op opslaan. De knop ‘Opslaan’ is enkel bedoeld om tussentijds gegevens op te slaan. De werknemer dient dus altijd op aanbieden te klikken. Als deze stap vergeten wordt, worden de uren niet verzonden ter goedkeuring. Hierdoor krijgen wij deze ook niet binnen en kunnen we de werknemer niet uitbetalen;

  Voor overige vragen kan je altijd even mailen naar: sens@payingit.nl.

 • Krijg ik de contracten en loonstroken van mijn werknemers ook te zien in de portal?

  Nee, alleen de werknemer krijgt zijn contract te zien in de portal. Wil je deze inzien? Dan ontvangen wij hier graag een bericht van op sens@payingit.nl. De loonstroken worden bij elke verloning automatisch per mail naar de werknemers verstuurd. Deze zijn niet zichtbaar in de portal.

 • Met welke apparaten kunnen mijn werknemers zich aanmelden en hun uren invullen?

  Het éénmalige inschrijfproces dient afgerond te worden via de portal op een pc/laptop.

 • Het lukt mijn werknemer niet om het contract te ondertekenen, wat kan ik doen?

  Lukt het je werknemer niet om het contract te ondertekenen, dan kan het zijn dat het telefoonnummer van de werknemer verkeerd is ingevoerd bij de inschrijving. De werknemer ontvangt daardoor geen smsje ter bevestiging. Dit kan je nagaan door de inschrijving te openen en het telefoonnummer te controleren. Klopt deze niet? Geef dit bij ons aan door te mailen naar sens@payingit.nl.

  Let op: de werknemer kan zijn/haar inschrijving niet voltooien met een smartphone. Dit dient hij/zij via een laptop/pc te doen.

 • Wanneer kan ik de uren van mijn werknemers invullen?

  Je (of de werknemer) kan uren vullen op het moment dat wij de plaatsing voltooien. Dit doen wij als de inschrijving afgerond is en de status op ‘afgesloten’ staat. Dit houdt in dat het contract door zowel de werknemer als door ons ondertekend is. Dit gebeurt binnen 24 uur (op werkdagen) nadat het contract is ondertekend.

 • Hoe vul ik de uren in?

  In e-UUR vul je de uren als volgt in:

  • 01 uur en 15 minuten wordt 01.25 in e-UUR
  • 01.30 minuten wordt 01.50 in e-UUR
  • 01.45 minuten wordt 01.75 in e-UUR
 • Ik wil een van mijn werknemers uit dienst plaatsen, hoe doe ik dit?

  Omdat wij juridisch werkgever zijn van de werknemer, moeten wij de werknemer officieel uit dienst plaatsen. Je kan ons daarom mailen als de werknemer om welke reden dan ook niet meer werkzaam is via ons. Wij beëindigen dan de betreffende contracten.