Home Blog Wat is de meerwaarde van een vertrouwenspersoon inschakelen voor je bedrijf?

Wat is de meerwaarde van een vertrouwenspersoon inschakelen voor je bedrijf?

Wanneer je werknemers in dienst hebt, is het belangrijk dat je een manier verzint, waarop zij hun problemen en zorgen met iemand kunnen bespreken. Het kan zijn dat werknemers hier behoefte aan hebben, zonder dat zij het gevoel willen hebben om iemand tot last te zijn of bang zijn dat hun zorgen of problemen op straat komen te liggen. In deze blog kom je erachter wat de meerwaarde van een vertrouwenspersoon is. Je leest ook of je een vertrouwenspersoon voor ieder type onderneming met werknemers in dienst kunt inschakelen. Je leest ook meer informatie over het standpunt van de Nederlandse overheid met betrekking tot vertrouwenspersonen op de werkvloer.

Wat is een vertrouwenspersoon en in welke situaties komt hij of zij van pas?

Een vertrouwenspersoon is iemand die is aangesteld om werknemers te ondersteunen bij problemen die zij zowel privé als zakelijk gezien ervaren. Ze zijn er om naar werknemers te luisteren, advies te geven en te helpen bij het vinden van oplossingen. Vertrouwenspersonen zijn er om vertrouwelijk en onpartijdig te handelen. Een vertrouwenspersoon kan in verschillende situaties van pas komen. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesterijen of discriminatie. Ook wanneer een werknemer het gevoel heeft dat hij of zij niet serieus wordt genomen door het management of collega’s, kan een onafhankelijk persoon uitkomst bieden. Daarnaast kan een onafhankelijk persoon helpen bij persoonlijke problemen die van invloed zijn op het werk, zoals gezondheidsproblemen of familiezaken.

Welke voordelen zitten er aan de samenwerking met een vertrouwenspersoon voor je werknemers?

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon kan verschillende voordelen hebben voor werknemers. Een vertrouwenspersoon biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waar werknemers problemen kunnen bespreken zonder zich zorgen te hoeven maken over de mogelijke gevolgen voor hun baan of reputatie. Door samen te werken met een vertrouwenspersoon kunnen werknemers beter omgaan met stressvolle situaties op het werk en persoonlijke problemen die hun werk beïnvloeden. Ze kunnen hun gevoelens en zorgen uiten en de vertrouwenspersoon kan helpen bij het vinden van oplossingen en het bieden van ondersteuning.

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan een betere werkcultuur en verhoogde motivatie bij werknemers, doordat zij weten dat er een ondersteunend netwerk is binnen het bedrijf. Al met al kan de samenwerking met een vertrouwenspersoon zorgen voor meer tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, wat uiteindelijk kan leiden tot hogere productiviteit en betere resultaten voor je bedrijf.

Aan welke regels dient deze persoon zich te houden?

Een vertrouwenspersoon dient zich te houden aan bepaalde regels om een professionele en ethische werkwijze te waarborgen. Zo dient de vertrouwenspersoon vertrouwelijkheid te garanderen over wat er besproken wordt en dient hij of zij zich onpartijdig op te stellen. Het is belangrijk dat de vertrouwenspersoon zijn of haar rol duidelijk communiceert naar de werknemer en verantwoordelijkheid neemt voor het vinden van oplossingen. Ook dienen vertrouwenspersonen zich professioneel te gedragen en zich te houden aan de ethische normen van hun beroep. Door zich aan deze regels te houden, kan de vertrouwenspersoon de privacy van de werknemer beschermen en hun vertrouwen winnen.

Is het ook interessant om een vertrouwenspersoon in te schakelen als je een klein team hebt?

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon is niet alleen interessant voor grote bedrijven, maar kan ook zeker nuttig zijn voor kleinere teams. In kleinere teams is het mogelijk dat werknemers zich meer onder druk voelen gezet om problemen binnen het team op te lossen, zonder dat ze zich gehoord voelen. Een vertrouwenspersoon kan in zo’n situatie uitkomst bieden door een vertrouwelijke en veilige omgeving te creëren waarin werknemers hun problemen kunnen bespreken. Door het inschakelen van een vertrouwenspersoon geef je ook aan dat je als werkgever de privacy en het welzijn van je werknemers serieus neemt, ongeacht de grootte van het bedrijf.

Daarnaast kan het inschakelen van een vertrouwenspersoon ook voordelig zijn voor het bedrijf, aangezien een betere werkcultuur en een hogere tevredenheid en betrokkenheid van werknemers kunnen leiden tot hogere productiviteit en betere resultaten.

Hoe zit het met de wetgeving over dit soort functies?

De Nederlandse overheid debatteert op verzoek van politieke partij GroenLinks over de mogelijke verplichting van de inzet van vertrouwenspersonen voor alle Nederlandse bedrijven. Volgens de partij is een vertrouwenspersoon onmisbaar op de werkvloer. Andere partijen zoals het CDA, D66 en de VVD, zijn het er niet helemaal mee eens. Zij zeggen dat het voor kleinere bedrijven te veel gedoe is om voor deze optie te kiezen. Wanneer het een keuze is, kunnen de werkgevers zich erop voorbereiden en zelf bepalen of zij dit wel of niet voor hun team willen. Op dit moment mogen bedrijven zelf bepalen of zij een vertrouwenspersoon inschakelen.

GroenLinks komt met het idee om het voor werkgevers mogelijk te maken om de vertrouwenspersoon intern of extern in te schakelen. Wanneer je dit als ondernemer aan een ander bedrijf kunt uitbesteden, zou het al een veel lagere belasting zijn op je werkgeverschap. Het is nog maar de vraag of de verplichting er doorheen komt. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over, maar neigt de overheid ernaar om de keuze om een vertrouwenspersoon in te schakelen bij de ondernemers te laten. De partijen die niet per se voor een verplichting kiezen, hebben als standpunt dat bedrijven die het beste met hun werknemers voor hebben, vanuit zichzelf al voor deze mogelijkheid kiezen.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative