Onder welke cao val ik?

Wat is een Cao en hoe wordt deze toegepast in de Flexbranche?

Wat is een Cao en hoe wordt deze toegepast in de Flexbranche?

Als werkgever heb je er vaak mee te maken. De collectieve arbeidsovereenkomst (Cao). Maar wat is het precies en waar moet je rekening mee houden? Lees in onze blog wat de voordelen ervan zijn, wat je moet doen als er geen Cao geldt en hoe wij hier als Payrollbedrijf ermee omgaan.

Wat is een Cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers, vastgelegd in een overeenkomst(de Cao dus). Denk aan: Werktijden, regels rondom overwerken, ontslagregelingen en scholing. Deze afspraken kunnen gelden voor een bepaald bedrijf, maar ook voor een hele bedrijfstak. Naast de Cao maak je met je medewerkers persoonlijke afspraken. Deze leg je vast in zijn of haar arbeidsovereenkomst, wel verwijs je altijd naar de Cao.

Uitzondering

Er bestaan twee soorten Cao’s. De standaard-Cao en de minimum-Cao. Van de tweede mag worden afgeweken. Maar wel alleen ten gunste van de medewerker. Dus een hoger loon is toegestaan, een lager loon niet. Bij een standaard-Cao staan de voorwaarden vast en mag je dus niet van afwijken.

De geldigheid van de Cao is vijf jaar. Als deze afloopt gaan vakbonden met werkgevers en werkgeversorganisaties weer in onderhandeling over nieuwe afspraken. Duren de onderhandelingen langer? Dan blijven de arbeidsvoorwaarden van de oude Cao van toepassing. Deze heeft geen nawerking als:

 

  • de partijen dit hebben uitgesloten;
  • er wordt afgesproken dat bepaalde regelingen van de nieuwe Cao ingaan en;
  • als de oude Cao een algemeen verklaarde Cao was.

Voordelen van een Cao

Een Cao brengt vooral voor medewerkers voordelen met zich mee. Zo regelt de overeenkomst o.a. loonsverhogingen, het pensioen, vakantiegeld en ouderschapsverlof. Maar wat zijn de voordelen van een overeenkomst voor werkgevers?

Met het afsluiten van een Cao maak je in één keer afspraken met al je medewerkers. Dit scheelt je dus een hoop werk. Ook zijn de afspraken voor iedereen hetzelfde waardoor je je medewerkers gelijk behandelt en je conflicten uit de weg gaat. De Cao zorgt dus voor duidelijkheid en stabiliteit. Daarnaast voorkom je tijdrovende en moeilijke onderhandelingen met je personeel.

Wat als er geen Cao is?

Voor ongeveer 80% van de werknemers geldt een Cao. Grote kans dus dat jouw bedrijf hier ook onder valt. Onderzoek daarom eerst of er voor jouw bedrijf een Cao geldt. Geldt er echt geen Cao voor jouw bedrijf? Dan maak je met je medewerkers een individuele arbeidsovereenkomst op waarin de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Hierbij houd je je aan de wettelijke regels. Deze staan o.a. in de WML. De Arbeidsomstandighedenwet, het BW, de Wet Arbeid en Zorg en de Arbeidstijdenwet.

Flex CAO

Er bestaat wat verwarring over de toepassing van Cao’s in de flexbranche. Wij helpen dit graag voor eens en voor altijd de wereld uit. Er zijn afspraken die ervoor zorgen dat flexkrachten dezelfde rechten hebben als hun collega’s die dezelfde functie uitoefenen, maar een rechtstreeks dienstverband hebben. Genaamd: de inlenersbeloning. Bij deze regeling worden de afspraken uit de Cao voor de desbetreffende functie nageleefd. Maar wat als de inlener geen Cao heeft? Dan is de inlener verplicht om aan te geven hoeveel iemand in een vergelijkbare functie verdient.

 

De volgende aspecten vallen de inlenersbeloning:

 

  • Brutoloon.
  • ATV/ADV dagen.
  • Toeslagen voor overwerken en onregelmatige uren.
  • Onkostenvergoeding.
  • Periodieken.
  • Initiële loonsverhogingen.

 

Maar hoe zit het met pensioenopbouw als je werknemers op de payroll staan of werken via een uitzendbureau? Dan wordt het pensioen afgedragen aan de juiste pensioenfondsen. Heeft de branche geen leidend pensioenfonds? Dan wordt dit geregeld via het STiPP pensioen.

 

Payingit

Payingit is lid van de NBBU. Dit betekent dat wij aan de norm voldoen die de NBBU stelt en dat wij ons dus netjes en overal aan houden. Wij vinden het belangrijk dat de mensen bij ons op de Payroll dezelfde rechten krijgen als hun collega’s die werken met een direct dienstverband.

Bekijk de NBBU Cao bij onze downloads.

Vragen of toevoegingen?

Heb jij ervaring met het toepassen van Cao’s? Of heb je hier een vraag over? Laat het ons weten! Deel je vraag of reactie door te reageren onder deze blogpost of laat een reactie achter op één van onze social media kanalen.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak