Home Blog Belangrijke wijzigingen voor het nevenwerkzaamhedenbeding in arbeidscontracten

Belangrijke wijzigingen voor het nevenwerkzaamhedenbeding in arbeidscontracten

Het kan zijn dat je personeel naast het werk dat zij voor jouw bedrijf verrichten, nog bijklust of een eigen bedrijf onderhoudt. Merk je dat je personeel minder goed presteert omdat zij bijvoorbeeld een tweede baan hebben, waar zij ook veel energie en moeite in moeten steken? Dan kon je hier altijd een nevenwerkzaamhedenbeding voor in het arbeidscontract opnemen. Vanaf 2022, of beter gezegd uiterlijk vanaf 1 augustus 2022 is dit niet langer het geval. In deze blog lees je wat er precies onder nevenwerkzaamheden wordt verstaan en wat de wetswijziging precies inhoudt. Houd er rekening mee dat je het nevenwerkzaamhedenbeding voor de streefdatum uit je arbeidscontracten haalt, aangezien dit negatieve juridische gevolgen voor jou als werkgever kan hebben.

Wat valt er precies onder nevenwerkzaamheden?

Artikel 19 in de Nederlandse Grondwet stelt vast dat iedere werknemer recht heeft op vrijheid van arbeidskeuze. Deze wet vertelt werknemers dat zij het recht hebben om naast hun baan, andere werkzaamheden te verrichten, waar zij ook geld mee kunnen verdienen. In bepaalde sectoren zie je sneller dat er aan nevenwerkzaamheden wordt gedaan. Denk hierbij aan personeel uit het onderwijs, dat bijvoorbeeld parttime op een school werkt, maar hiernaast ook nog een eigen huiswerkbegeleidingsbedrijf heeft. Een ander voorbeeld is dat hooggeschoolde medewerkers naast hun fulltimebaan starten met hun eigen onderneming.

Er is een nieuw artikel ingevoerd dat een nevenwerkzaamhedenbeding verbiedt

In 2022 zijn er nieuwe regels van kracht als het op nevenwerkzaamheden aankomt. Het is vanaf nu namelijk niet meer mogelijk om als werkgever zomaar nevenwerkzaamheden van je personeel te verbieden. Heb je bijvoorbeeld in de arbeidscontracten laten opnemen dat personeel dat bij jou werkzaam is, in uren die zij niet voor jou werken, geen nevenwerkzaamheden mogen uitvoeren? Dan is dit vanaf 1 augustus 2022 niet meer rechtsgeldig en kan dit nietig worden verklaard. Uiterlijk 1 augustus 2022 dien je als werkgever en organisatie maatregelen te hebben genomen om het nevenwerkzaamhedenbeding uit alle arbeidscontracten te halen.

Vanaf 1 augustus 2022 mag je namelijk alleen nevenwerkzaamheden verbieden als je een rechtvaardigingsgrond hebt. Wat dit rechtvaardigingsgrond precies inhoud kun je hieronder lezen.

Wat zijn de rechtsgevolgen van deze wetswijziging?

Per 1 augustus 2022 mag je alleen met een rechtvaardigingsgrond nevenwerkzaamheden van je personeel verbieden. Nu horen wij je al denken over wat rechtvaardigingsgronden precies zijn? Een rechtvaardigingsgrond is een vorm van een strafuitsluitingsgrond. Dit kunnen dan weer een wettelijk voorschrift, handelen in geval van noodweer of een ambtelijk bevel zijn. Kun je als werkgever aantonen dat je een rechtvaardigingsgrond, of beter gezegd, een gegronde reden hebt voor het verbieden van de nevenwerkzaamheden van je personeel? Dan sta je als werkgever nog steeds in je recht. Is dit niet het geval? Dan mag je geen nevenwerkzaamheden meer verbieden. Het is belangrijk om de rechter hierin te laten bepalen.

De vier rechtvaardigingsgronden die de Europese Unie als richtlijn heeft gegeven zijn als volgt:
1. Er mogen nevenwerkzaamheden verboden worden op het moment dat het de gezondheid en veiligheid van de werknemers in het geding brengt.
2. Er mogen nevenwerkzaamheden verboden worden als de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet gegarandeerd kan worden.
3. Als werkgever mag je nevenwerkzaamheden verbieden die afdoen aan de integriteit van overheidsdiensten.
4. Als werkgever mag je nevenwerkzaamheden verbieden die belangenconflicten vermijden.
Naast deze vier richtlijnen vanuit de Europese Unie zijn er nog meer rechtvaardigingsgronden te verzinnen, maar dit zal later pas in de praktijk aan het licht komen als er zaken voor de rechter komen, waarbij verschillende rechtvaardigingsgronden worden behandeld.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative