Home Blog De toekomst van HR: Technologische trends (AI) die personeelsadministratie veranderen

De toekomst van HR: Technologische trends (AI) die personeelsadministratie veranderen

Een van de meest dynamische en snel evoluerende bedrijfsfuncties is Human Resources, kort gezegd HR. Dit komt omdat HR zich niet langer beperkt tot traditionele rollen zoals het werven van werknemers, het beheren van personeelszaken of het naleven van regelgeving. In plaats daarvan is het nu een strategische partner die waarde toevoegt aan elke organisatie. Nieuwe technologische trends, zoals kunstmatige intelligentie (AI), blockchain en virtuele assistenten, dragen bij aan deze transformatie. Ze veranderen de manier waarop HR wordt uitgevoerd en dragen bij aan het verbeteren van de efficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit van HR-teams. In deze blog kijken wij naar deze opkomende technologieën en hoe ze de HR-wereld veranderen.

AI-ondersteunde werving

AI is een cruciale technologie die HR en werving verandert. Met behulp van machine learning en geavanceerde algoritmen kan AI grote hoeveelheden data verwerken en analyseren om waardevolle inzichten te krijgen. Dit is vooral handig bij de werving van werknemers, waarbij grote aantallen cv’s en aanvragen moeten worden doorgelicht. AI kan helpen bij het screenen van cv’s, het identificeren van gekwalificeerde kandidaten, het matchen van kandidaten met geschikte functies en zelfs het voorspellen van toekomstige prestaties. Het kan ook de tijd en inspanning die nodig is voor werving verminderen, en menselijke bias verminderen, wat leidt tot een eerlijker en inclusiever wervingsproces.

Daarnaast kunnen AI-chatbots worden gebruikt om interacties met kandidaten te automatiseren, zoals het beantwoorden van veel gestelde vragen, het inplannen van interviews en het geven van updates over de wervingsstatus. Dit verbetert de kandidaat ervaring en stelt HR-professionals in staat zich te concentreren op meer strategische taken.

Welke voordelen zitten eraan de inzet van AI binnen je onderneming

AI (Artificial Intelligence) brengt een groot aantal voordelen met zich mee voor bedrijven op het gebied van Human Resource Management. Hieronder lees je een paar belangrijke voordelen terug:

1. Efficiëntie via AI
AI kan tijdrovende en repetitieve taken automatiseren, zoals het screenen van CV’s of het beantwoorden van veel gestelde vragen. Dit stelt HR-professionals in staat zich te concentreren op strategischer werk.

2. Verbeterde besluitvorming
AI kan grote hoeveelheden data verwerken en analyseren om waardevolle inzichten te leveren. Dit kan HR helpen bij het maken van data gedreven beslissingen op gebieden zoals werving, prestatiebeheer of werknemersbehoud.

3. Verminderde bias
AI kan helpen om menselijke bias in HR-processen te verminderen, door het gebruik van objectieve algoritmen om kandidaten te beoordelen of prestaties te analyseren. Dit kan leiden tot eerlijkere en inclusievere HR-praktijken.

4. Verbeterde werknemerservaring
AI-chatbots kunnen 24/7 ondersteuning bieden aan werknemers, wat kan bijdragen aan een betere werknemerservaring. Ze kunnen ook gepersonaliseerde aanbevelingen doen voor leren en ontwikkeling, op basis van de unieke behoeften en doelen van elke werknemer.

5. Voorspellende analyse
AI kan worden gebruikt voor voorspellende analyses, zoals het voorspellen van werknemersverloop of het identificeren van toekomstige wervingsbehoeften. Dit kan bedrijven helpen proactief te zijn en problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen.

6. Kostenbesparingen
Door het automatiseren van taken en het verbeteren van de besluitvorming, kan AI leiden tot flinke kostenbesparingen. Dit kunnen zowel directe besparingen zijn, zoals het verminderen van de tijd en middelen die nodig zijn voor werving, als indirecte besparingen, zoals het verbeteren van de werknemersbehoud en -productiviteit.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel AI aanzienlijke voordelen biedt, het ook uitdagingen met zich meebrengt, zoals vragen rond privacy, ethiek en de behoefte aan menselijk toezicht en interpretatie. Bedrijven dienen deze uitdagingen met voldoende aandacht te overwegen en een evenwichtige benadering te volgen bij de integratie van AI in hun HR-praktijken.

Naast AI is Blockchain interessant voor je salarisadministratie

Blockchain, de technologie achter cryptocurrencies zoals Bitcoin, wordt ook steeds meer toegepast in HR en payroll. Deze gedecentraliseerde en veilige technologie kan helpen bij het stroomlijnen en automatiseren van payroll processen, het verbeteren van de beveiliging en transparantie en het verminderen van fouten en fraude. Bijvoorbeeld, met blockchain kunnen werknemers worden betaald in real-time, wat de noodzaak van traditionele betalingscycli elimineert. Het kan ook internationale betalingen vergemakkelijken, waardoor het ideaal is voor bedrijven met werknemers in verschillende landen. Omdat alle transacties geregistreerd en geverifieerd worden op de blockchain, is er een volledig transparante audit trail, wat helpt bij naleving en geschillenoplossing.

Blockchain kan ook worden gebruikt om werknemersgegevens te beheren. Werknemers kunnen hun eigen persoonlijke data op de blockchain opslaan en controleren wie toegang heeft tot deze informatie. Dit kan helpen bij het beschermen van de privacy van werknemers en het naleven van gegevensbeschermingswetten.

Virtuele assistenten (AI) voor HR-taken

Virtuele assistenten, ook wel chatbots of digitale assistenten genoemd, zijn een andere belangrijke trend in HR-technologie. Deze tools kunnen geautomatiseerde en gepersonaliseerde ondersteuning bieden voor verschillende HR-taken, zoals het beantwoorden van werknemersvragen, het bijhouden van vakantiedagen, of het helpen bij onboarding processen. Virtuele assistenten kunnen 24/7 beschikbaar zijn, wat leidt tot snellere reactietijden en betere werknemerstevredenheid. Ze kunnen ook helpen bij het verminderen van de werkdruk voor HR-teams, door routinetaken te automatiseren en HR-professionals meer tijd te geven voor strategisch werk.

Bovendien kunnen virtuele assistenten, door gebruik te maken van AI en machine learning, voortdurend leren en verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld patronen in werknemersvragen identificeren om proactief ondersteuning te bieden, of trends in werknemersgedrag identificeren om bij te dragen aan HR-beleid en -strategie.

Big Data-analyse in HR

Het belang van big data-analyse in HR kan niet worden overschat. De hoeveelheid gegevens die bedrijven over hun werknemers hebben is enorm, van demografische gegevens tot prestatiegegevens, van betrokkenheidsenquêtes tot sociale media-interacties. De uitdaging ligt in het interpreteren en toepassen van deze gegevens op een manier die betekenisvolle inzichten oplevert. Big data-analyse kan helpen bij het voorspellen van trends, het identificeren van risico’s, het verbeteren van de prestaties en het nemen van data gedreven beslissingen. Door de analyse van verlofpatronen, kunnen bedrijven burn-outs of verloop vroegtijdig identificeren en preventieve maatregelen nemen. De analyse van prestatiegegevens kan bijdragen aan eerlijkere en objectievere beoordelingen en beloningen.

Big data kan ook de diversiteit en inclusiviteit op de werkplek verbeteren, door het identificeren van bias in wervings-, promotie- of beloningsprocessen. Klopt er iets niet? Dan kan het maatregelen voorstellen om deze te corrigeren.

Werknemerservaring platforms

Een ander opkomend gebied in HR-technologie is het werknemerservaring platform (Employee Experience Platform, of EXP). Deze platforms zijn ontworpen om een holistische en geïntegreerde werknemerservaring te bieden, door het samenbrengen van verschillende HR-processen en -tools in één naadloze omgeving. EXP’s kunnen onder andere functies voor werving, onboarding, prestatiebeheer, leren en ontwikkeling, welzijn en betrokkenheid bevatten. Ze kunnen ook sociale media-achtige functies bieden, zoals nieuwsfeeds, berichten, communities en erkenning, om de communicatie en samenwerking te bevorderen.

Door het gebruik van EXP’s kunnen bedrijven de betrokkenheid en tevredenheid van hun werknemers verhogen, hun HR-processen stroomlijnen en personaliseren en een cultuur van continue leren en samenwerking bevorderen.

Cyberveiligheid in HR

Cyberveiligheid wordt steeds belangrijker in HR. Dit komt omdat HR-afdelingen vaak te maken hebben met gevoelige werknemersinformatie, zoals persoonlijke gegevens, salarisgegevens en prestatiebeoordelingen. Deze informatie kan een doelwit zijn voor cybercriminelen. Het is cruciaal dat bedrijven de juiste maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen. HR kan een sleutelrol spelen in cyberveiligheid, bijvoorbeeld door het creëren van een cultuur van veiligheidsbewustzijn, het opleiden van werknemers over cyberdreigingen en veilige praktijken en het implementeren van strenge gegevensbeveiligings- en privacybeleid.

Daarnaast kunnen technologieën zoals AI en blockchain ook bijdragen aan de cyberveiligheid. AI kan bijvoorbeeld worden gebruikt om abnormale activiteiten of bedreigingen te detecteren, terwijl blockchain kan helpen bij het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens.

Waarom is het belangrijk om je in nieuwe trends zoals AI te blijven verdiepen?

Naarmate technologie blijft evolueren, zullen de mogelijkheden voor HR om waarde toe te voegen aan organisaties alleen maar toenemen. AI, blockchain, virtuele assistenten, big data-analyse, werknemerservaring platforms en cyberveiligheid zijn slechts enkele van de vele technologische trends die HR aan het transformeren zijn. Het is belangrijk dat HR-professionals deze trends omarmen, zich aanpassen en leren hoe ze deze technologieën kunnen toepassen om hun processen te verbeteren, strategische inzichten te genereren en de algehele werknemerservaring te verbeteren.

De toekomst van HR is hier en het zit vol potentieel. Grijp deze kans om je personeelsadministratie te transformeren en een betere werkplek voor iedereen te creëren.

Waar dien je op te letten als je meer uit de technologie achter HR wil halen?

Technologie is ongetwijfeld een game-changer voor HR. AI, blockchain en virtuele assistenten zijn slechts enkele van de vele technologische trends die de HR-wereld transformeren en wij kunnen verwachten dat er in de toekomst nog meer innovaties zullen volgen. Wat belangrijk is, is dat bedrijven deze technologieën omarmen en integreren in hun HR-processen. Dit zal hen niet alleen helpen om efficiënter en productiever te worden, maar ook om talent aan te trekken en te behouden, een inclusieve en eerlijke werkomgeving te creëren, en een strategische partner te worden die bijdraagt aan het succes van de organisatie.

De toekomst van HR is hier en het is digitaal, geautomatiseerd en vol met eindeloze mogelijkheden. Hoe eerder je leert hoe nieuwe technologie in je voordeel kan werken, des te verder je voorloopt op je concurrent. Dit kan je op termijn veel meer kansen en mogelijk ook meer succes opleveren. Uiteindelijk ben je natuurlijk ondernemer geworden omdat je het leuk vindt om een bedrijf te laten groeien en uitdagingen aan te gaan. Doe je best en ga ervoor!

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative