De verwachtingen voor de nieuwe Arbowet

De verwachtingen voor de nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in Nederland in werking. Volgens de Arbo Unie zorgt de nieuwe wet ervoor dat er meer aandacht komt voor preventie. Daarnaast wordt er middels de wet ook meer inspraak gecreëerd voor werknemers. Wij raden je aan om je als ondernemer goed voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Rol voor bedrijfsarts in nieuwe Arbowet

De wijzigingen in de nieuwe wet zijn voornamelijk gericht op betere preventie. Hierbij speelt de bedrijfsarts de grootste rol. In de nieuwe Arbowet krijgen werknemers namelijk het recht om zelf langs een bedrijfsarts te gaan. Dit kan in de vorm van een zogeheten ‘arbeidsomstandigheden-spreekuur’. Op deze manier hebben werknemers de gelegenheid om op tijd hun klachten te melden en uitval te voorkomen.

Het verschil met de oude Arbowet

In de oude Arbowet had ongeveer 75% van de Nederlandse beroepsbevolking toegang tot een bedrijfsarts. In de nieuwe wet is nu vastgelegd dat dit 100% wordt. Door deze nieuwe wet hoopt het kabinet te bereiken dat er veel minder arbeid gerelateerde absenties zijn. Ook hebben werknemers nu de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen. Dit houdt in dat medewerkers bij twijfel over juistheid van het advies dat zij hebben gekregen een andere, onafhankelijke bedrijfsarts kunnen inschakelen. Via deze weg krijgen zij dan een nieuw advies.
 

Basiscontracten

Daarbij was er in oude situatie teveel diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers. Veel van deze contract boden weinig voorzieningen wat kon leiden tot ontoereikende zorg. Daarom is er nu het basiscontract arbodienstverlening waarbij de wet vijf minimumeisen stelt aan het contract tussen de arbodienstverlener en werkgevers. In deze overeenkomst moet staan:

  • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
  • Hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
  • Hoe de klachtenprocedures werken;
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Wat vinden wij?

Wij zijn van mening dat de nieuwe Arbowet een goede ontwikkeling is. Via deze wet komt er meer stimulans voor een gezondere beroepsbevolking. Als iedereen toegang heeft tot een bedrijfsarts, zal het effect zijn dat werknemers sneller een arts inschakelen bij klachten. Zo kunnen de bedrijfsartsen tijdig anticiperen en eventueel hulp bieden waar mogelijk.
 
Bron: Wijziging Arbowet 2017: update

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak