Home Blog DGA gebruikelijk loon blijft nogmaals gelijk in 2017

DGA gebruikelijk loon blijft nogmaals gelijk in 2017

DGA gebruikelijk loon blijft nogmaals gelijk in 2017

Heb je een onderneming en ben je hier zelf werkzaam als directeur? Dan ben je in Nederland verplicht om je aan een aantal regels te houden. Zo ook aan het DGA gebruikelijk loon. Dit betekent dat je een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau van het werk en de duur van de werkzaamheden.

De hoogte van het DGA gebruikelijk loon

Het DGA gebruikelijk loon dat in 2017 jaarlijks minimaal moet worden uitgekeerd, is vastgesteld op €44.000. Dit betekent dat de hoogte van het DGA loon al drie jaar hetzelfde bedrag bedraagt.

 

Is het in jouw onderneming gebruikelijk dat anderen bij vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan moet het DGA loon ten minsten worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of;
  • het loon van de meestverdienende werknemer.

 

Lager bedrag voor jonge en innovatieve bedrijven

De grootste wijziging voor 2017 is dat vanaf dit jaar jonge en innovatieve bedrijven een lager DGA loon mogen betalen. Dit geldt alleen voor bedrijven die in de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) als startup bekend staan. Ben jij oprichter van een start-up? Dan geldt voor jou een minimumloon van ongeveer €20.000. Dit lagere loon mag gehanteerd worden voor een periode van drie jaar.

 

De reden voor het lagere DGA loon voor jonge en innovatieve bedrijven is dat zij op deze manier meer geld overhouden om te blijven investeren in technologische vernieuwingen. Via deze weg kunnen zij gemakkelijker doorgroeien tot zij een stabielere financiële positie hebben bereikt. Wel zo eerlijk voor de kansen van startups vinden wij.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative