Maak kennis met beveiligingsbedrijf WA Security Services

WA Security Services: veiligheid en beveiliging in de gezondheidszorg

Beveiligingsbedrijf WA Security Services uit Zeist biedt naar eigen zeggen “een compleet pakket aan diensten in veiligheid en beveiliging in de (geestelijke) gezondheidszorg”. Maar wat bedoelen ze hier precies mee? Wat willen ze als organisatie graag bereiken? Wat maakt ze uniek? En waar staat die WA eigenlijk voor? Omdat wij nieuwsgierig zijn naar onze klanten én ze graag onder de aandacht willen brengen, legden wij een interview met ze af om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Jullie naam is WA Security Services, waar staat de afkorting WA voor?

WA is de afkorting van de persoon Willem Arntsz. Arntsz was een welgestelde Utrechtse wethouder die na zijn dood geld naliet om een gasthuis voor patiënten met een psychische aandoening op te richten. Dit leidde tot het tweede ‘dolhuis’ dat omstreeks 1461 in Nederland werd opgericht. Vandaag de dag heet ditzelfde gebouw het ‘Willem Arntszhuis’. Dit vroegere dolhuis heeft vandaag de dag nog steeds de functie om personen met een psychische aandoening hulp te bieden en wordt bestuurd door stichting Altrecht. Aangezien Stichting Altrecht GGZ onze eerste klant is, hebben wij ervoor gekozen om WA, als eerbetoon aan Willem Arntsz, in onze naam op te nemen.

Wanneer en hoe is jullie organisatie ontstaan?

WA Security Services komt voort uit het bedrijfsonderdeel Beveiliging van Altrecht geestelijke gezondheidszorg. Toen Altrecht eind 2015 besloot de bedrijfsbeveiliging uit te besteden aan de markt hebben wij het heft zelf in handen genomen en een onderneming opgericht. Nu bieden wij onze diensten als zelfstandige onderneming aan Altrecht en andere zorgaanbieders aan. Ruim een jaar geleden zijn we begonnen met een klein team van vier personen. Inmiddels zijn we werkgever van ruim 55 professionals. Onze kracht ligt in onze expertise en jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

 

Wij beschouwen beveiliging en veiligheid als één integraal pakket. Het één kan namelijk nooit zonder het ander. Wij beperken ons dus niet tot één kernactiviteit, maar bieden een integraal pakket van veiligheidsdiensten. Dit varieert van het lopen van een veiligheidsronde tot en met het ontwerpen van een compleet veiligheidsmanagementsysteem (VMS).


WA Security Services biedt voornamelijk diensten aan in de geestelijke gezondheidszorg. Waarom deze branche?

WA Security Services is ontstaan vanuit een passie, namelijk een passie voor zorg. Niet voor niets zeggen wij: “Veiligheid is onze missie, zorg onze passie”. Wij willen actief bijdragen aan een veilig leef- en werkklimaat in de zorgsector en in het bijzonder in de GGZ.

 

Wij doen dat vanuit de wetenschap en overtuiging dat ieder mens recht heeft op veiligheid. Het recht op veiligheid is een menselijke kernwaarde, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Echter, veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg vereist een speciale invalshoek. Mensen die kampen met een psychiatrische ziekte zijn in veel gevallen de regie over hun leven kwijt. Bovendien kan de ziekte leiden tot gevaarlijk gedrag. Juist vanwege de ziekteverschijnselen heeft deze groep mensen extra ondersteuning, aandacht en zorg nodig.

Jullie geven aan een jong en vernieuwend bedrijf te zijn. Op welke manier zorgen jullie voor deze vernieuwing en hoe is dit terug te zien?

Als kleine organisatie kunnen wij heel slagvaardig reageren op de markt. De GGZ is een sector die zwaar in beweging is. Aan de ene kant zien we een krimp in klinische opnames en een stijging in ambulantisering, maar tegelijkertijd merken we ook dat het ziektebeeld van patiënten steeds complexer wordt. Onze toegevoegde waarde ligt in het ondersteunen van medewerkers bij het zorgproces van patiënten. Deze ondersteuning is heel divers en varieert van een praatje maken met patiënten tot huishoudelijke taken op de afdeling. Bij noodzakelijke ingrepen zoals separeermomenten staan onze mensen echter direct paraat om de veiligheid van zorgmedewerkers te bewaken. Wij houden dus niet vast aan het klassieke beeld van de “beveiliging”, maar bewegen mee met de veranderingen in het veld.

Wat maakt jullie uniek?

Het feit dat wij ons alleen op de GGZ richten maakt ons al heel bijzonder. Wat ons echt uniek maakt is dat wij zichtbaar investeren in de kwaliteit van onze medewerkers. Immers, zij zijn het die op de vloer het verschil maken. Wij willen de beste beveiligingsmedewerkers hebben. Onze lat ligt hoogt. Wij zijn dan ook steeds bezig om onze mensen beter te maken. Aan de ene kant door regelmatig evaluatiegesprekken met hen te voeren, maar ook door te investeren in kennis en opleiding. Zo hebben we afgelopen maand nog de training psychopathologie verzorgd. Tijdens deze training leerden onze mensen om bepaalde psychische ziektebeelden te herkennen en daar op een juiste wijze naar te handelen.

 

Volgende maand verzorgen we een speciale “calamiteitentraining” voor onze receptiemedewerkers. Tijdens een grote brand of andersoortige calamiteit speelt de receptie een grote rol. Een goed verloop van de calamiteit staat of valt bij goede communicatie en het goed naleven van protocollen. Tenslotte hebben wij een aantal medewerkers opgeleid tot gediplomeerd instructeur agressiehantering. Zij verzorgen deze training nu voor de overige collega’s. Kortom, bij ons is kwaliteit niet alleen een containerbegrip; wij handelen daar echt naar. Gisteren, vandaag én morgen.

Welk element van jullie werk geeft het meest voldoening?

Klantbelang is voor WA Security Services het grootste belang. Zonder klant geen business. Wij streven naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Enerzijds door de inzet van topmedewerkers, anderzijds door op onze backoffice snel en adequaat te handelen. Wij willen onze klant echt ontzorgen; daar ligt onze grootste uitdaging. Een goede klant is een tevreden klant.

Wat willen jullie over 10 jaar bereikt hebben?

Waar we exact staan over tien jaar weten we niet. En eigenlijk denk ik dat niemand dat weet. De wereld om ons heen verandert snel. Vast gegeven is wel dat we blijven streven naar een optimale dienstverlening in de wereld van de GGZ. Als we over tien jaar nog net zoveel plezier in ons werk hebben als nu, dan kunnen we zeggen: “we hebben het goed gedaan”.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak