Home Blog Nieuwe trend? Werkgevers die digitaal meekijken op de werkvloer
Nieuwe trend? Werkgevers die digitaal meekijken op de werkvloer

Nieuwe trend? Werkgevers die digitaal meekijken op de werkvloer

WSteeds meer werkgevers lijken zich bezig te houden met een nieuwe trend: het digitaal meekijken op de werkvloer. Dit is gebleken uit een speciaal onderzoek van CNV, een vakbond die opkomt voor de belangen van werknemers in Nederland. Uit het onderzoek kwamen klachten van werknemers naar voren over de toegenomen controledrift van werkgevers, die meer dan ooit lijken te willen weten wat hun personeel precies doet.

Hoewel digitaal meekijken in sommige gevallen toegestaan kan zijn, roept deze nieuwe trend ook de nodige vragen op over de privacy en autonomie van werknemers. In deze blog gaan wij dieper in op het onderzoek van CNV. Je leest over de toenemende controledrift bij werkgevers en de klachten van werknemers hierover. Wij bespreken graag wanneer het wel en niet is toegestaan voor werkgevers om digitaal mee te kijken op de werkvloer. Lees verder om erachter te komen wat deze trend betekent voor werkgevers en werknemers en wat de mogelijke gevolgen zijn.

CNV heeft onderzoek gedaan naar werkgevers die digitaal meekijken op de werkvloer

Uit een recent onderzoek van CNV, waarbij maar liefst 2600 werkenden werden betrokken, blijkt dat werkgevers steeds vaker digitaal meekijken op de werkvloer. En de resultaten zijn behoorlijk schokkend te noemen. Zo geeft 1 op de 5 werknemers aan dat hun werkgever speciale software gebruikt om te monitoren of zij wel echt aan het werk zijn. Daarnaast geeft 16% van de ondervraagden aan dat zij met gps in de gaten worden gehouden door hun werkgever.

Maar daar blijft het niet bij. Want 13% van de werknemers vermoedt dat hun werkgever precies bijhoudt welke websites er tijdens werktijd worden bezocht. En als klap op de vuurpijl geeft maar liefst 1 op de 10 personen aan dat zij al eens door hun baas zijn geconfronteerd met informatie die de werkgever via digitale monitoring te weten is gekomen. Het is begrijpelijk dat deze resultaten zorgen opwekken bij werknemers. Digitale monitoring kan namelijk een flinke inbreuk maken op de privacy en autonomie van werknemers. Daarnaast rijst de vraag: wanneer is digitaal meekijken eigenlijk toegestaan en wanneer niet?

Er bestaat meer dan ooit een controledrift bij werkgevers

Het lijkt erop dat werkgevers steeds vaker hun werknemers ongezond obsessief in de gaten houden. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin wordt er meer dan ooit gebruik gemaakt van digitale middelen om werknemers te monitoren. Het exacte aantal werkgevers dat zich hieraan schuldig maakt is niet duidelijk. Maar uit het onderzoek dat CNV heeft gedaan, blijkt dat werkgevers uit allerlei branches zich schuldig maken aan dit gedrag.

Callcenters, schoonmaakbedrijven en transportbedrijven zijn slechts enkele voorbeelden van branches waaruit de klachten van werknemers komen. Het is zorgwekkend dat werkgevers steeds meer controle willen uitoefenen op hun werknemers. Het kan namelijk een flinke inbreuk maken op de autonomie en privacy van werknemers.

Toch lijken werknemers niet snel juridische stappen te willen zetten. Dit komt doordat zij de relatie met hun werkgever niet onnodig willen verslechteren. Het is begrijpelijk dat werknemers bang zijn voor de consequenties van het aankaarten van hun klachten, maar het is belangrijk dat zij weten dat zij rechten hebben als het gaat om hun privacy en autonomie op de werkvloer.

Werknemers klagen bij de CNV over werkgevers die digitaal meekijken op de werkvloer

Veel werknemers klagen bij de CNV over werkgevers die hen digitaal in de gaten houden. En hoewel dit een groeiend probleem lijkt te zijn, komen er weinig zaken over deze schending van privacy bij juridisch dienstverlener DAS binnen. Arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink legt uit dat er weinig specifieke wetgeving is over de monitoring en controle van werknemers. Toch zijn er wel duidelijke regels over privacy waar werknemers zich op kunnen beroepen als zij vinden dat de werkgever te ver gaat in het monitoren van hun werkzaamheden. Een werkgever die bijvoorbeeld alle toiletbezoeken of koffiepauzes bijhoudt en daarop commentaar geeft, gaat veel te ver en kan daarop worden aangesproken.

Werknemers vertellen bij de CNV dat hun werkgevers bijvoorbeeld hun portofoons, iPads en auto’s monitoren. Dit leidt tot een onprettige werksfeer, omdat werknemers het gevoel hebben dat ze voortdurend in de gaten worden gehouden. Werkgevers dienen zich bewust te zijn van wat wel en niet is toegestaan als het op goed werkgeverschap aankomt. Het is niet de bedoeling dat werkgevers alles tracken en die informatie in het nadeel van werknemers gebruiken. Het is namelijk aan werkgevers om ervoor te zorgen dat er een gezonde balans is tussen controle en vertrouwen op de werkvloer.

Wanneer is het toegestaan dat werkgevers digitaal meekijken op de werkvloer?

Het is begrijpelijk dat werkgevers soms digitale middelen willen inzetten om hun werknemers te monitoren. Zo kan bijvoorbeeld het rijgedrag van een vrachtwagenchauffeur of de efficiëntie van een callcentermedewerker worden bijgehouden. Er dient alleen wel sprake te zijn van een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de belangen van de werknemers. Een werkgever mag namelijk niet zomaar de privacy van zijn werknemers schenden. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van het feit dat zij mogelijk worden gevolgd op de werkvloer. Dit mag nooit zonder medeweten gebeuren. Het is ook belangrijk om te weten dat werknemers het recht hebben op vertrouwelijke communicatie. Persoonlijke e-mails mogen bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de werknemer worden bekeken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat GPS trackers in vrachtwagens of bedrijfsauto’s, controle van internet en e-mailgebruik en cameratoezicht alleen mogen worden gebruikt als er een vermoeden is van fraude of diefstal. Het is niet acceptabel om deze middelen te gebruiken om werknemers willekeurig te controleren op hun prestaties of gedrag op de werkvloer. Dit kan leiden tot een onprettige werksfeer en het verlies van vertrouwen tussen werkgever en werknemer.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer
Joep de Heer Business Development Representative