bore-out

Daag je werknemers voldoende uit om een bore-out tegen te gaan

Goed werkgeverschap draagt bij aan de mentale gezondheid van je werknemers. Als werkgever is het mogelijk om vervelende mentale problemen zoals een burn-out te voorkomen of tegen te gaan. Je dient daarvoor een goede band met je team te hebben, alles bespreekbaar te maken en een open en benaderbare houding aan te nemen. Naast een burn-out, hebben je werknemers bij verveling op de werkvloer kans op een bore-out. Dit is een veel minder bekend fenomeen. In deze blog lees je wat een bore-out is, wat je er als werkgever tegen kunt doen en krijg je handige tips in de vorm van een stappenplan om bore-outs in de toekomst te voorkomen.

Wist je dat er naast een burn-out ook een bore-out bestaat?

Los van een burn-out, bestaat er de kans dat je werknemers in een bore-out terecht komen. Kort gezegd is dit een burn-out, die uit verveling op de werkvloer ontstaat. Er is op dit moment nog niet veel bekend over de bore-out, maar werkgevers zien dit wel vaker terug bij hun werknemers. Teamleden die in een burn-out terecht komen, werken te gepassioneerd, zonder rem en de benodigde oplaad- en rustmomenten. Werknemers die een bore-out krijgen, missen deze passie voor hun baan. Zij hebben juist het idee dat hun werk hen te weinig uitdaging biedt. Een bore-out kan verschillende oorzaken hebben:
– Het teamlid is overgekwalificeerd voor de baan
– Hij of zij moet te veel dezelfde werkzaamheden herhalen
– De werknemer heeft te weinig taken om de dag mee te vullen

Wanneer iemand zich verveelt op zijn of haar werk, zwakt de voldoening die uit de werkdag wordt gehaald enorm af. Iemand begint zich nutteloos te voelen, waardoor zij de persoonlijke en maatschappelijke meerwaarde voor hun carrière verliezen. Frouke Vermeulen deed in 2015 al onderzoek naar de bore-out en kwam tot de conclusie dat iemand zowel een bore-out kan krijgen door te weinig werk, dat ook nog eens te makkelijk is. De andere vorm van een bore-out ontstaat wanneer iemand (te) veel werk verricht dat geen voldaan gevoel tot stand brengt.

Wat maakt het lastig om een bore-out bij je werknemers te herkennen?

Nu steeds meer werkgevers zich bewust zijn van het herkennen van signalen van een burn-out, raakt de bore-out als het ware ondergesneeuwd, terwijl het ook nog eens redelijk nieuw is. Hoewel de symptomen en de klachten bij een bore-out en burn-out overeenkomsten hebben, zit er een groot verschil in. Het is lastig om een bore-out op tijd door te hebben. Werknemers die tegen een bore-out aanzitten snappen vaak niet zo goed waarom zij zich depressief en verveeld voelen. Daarnaast zit er een taboe op het onderwerp verveling op werk. Hierdoor stappen teamleden met bore-out klachten te laat of helemaal niet naar hun manager of vertrouwenspersoon.

Verder is het vandaag de dag heel normaal geworden dat mensen vaak aangeven te druk te zijn of stress te ervaren. Het lijkt volgens burn-out en stresscoach Hilde Marien wel alsof mensen die bijna ten onder gaan aan stress, het meest succesvol worden gezien door anderen. Verveling wordt absoluut niet gewaardeerd door collega’s, de managers en de werkgever. De persoon die zich op het werk verveelt is bang om de stempel van een profiteur te krijgen als zij dit aankaarten. Iemand kan het gevoel hebben dat zij zelf niet creatief genoeg zijn om zichzelf uit te dagen of initiatief te tonen om méér werk of verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit zorgt ervoor dat een bore-out pas veel te laat aan het licht komt.

Wat zijn de negatieve gevolgen van verveelde werknemers op de werkvloer?

Het kan soms voorkomen dat er rustigere periodes tussen zitten op het werk. Wanneer hier open en eerlijk over gecommuniceerd wordt door de werkgever, kunnen de werknemers zich hierop instellen. Vaak is de rustige periode van korte duur en kan er al snel weer gevlamd worden. Daarnaast kan het zijn dat sommige werkzaamheden bestaan uit routine. Het is niet erg om sommige onderdelen van het werk dat je verricht als saai te ervaren. Verveling wordt pas een serieus probleem als de negatieve effecten onderschat worden en de verveling op de lange termijn aanhoudt. Hieronder lees je wat de gevolgen zijn van verveling op de werkvloer:

– Teamleden kunnen te maken krijgen met uitstelgedrag, waardoor zij slechter gaan presteren.
– Verveling zorgt voor toenemend verzuim. Men gaat namelijk vermoeidheid, gebrek aan (positieve) energie of juist stress ervaren.
– De productiviteit van verveelde teamleden neemt af. Zij gaan zich gedurende de werkdag bezighouden met nutteloze zaken zoals social media of privézaken.
– Er heerst een lagere betrokkenheid bij verveelde teamleden. Dit merk je aan het verlies van interesse in het werk.

Een bore-out moet serieus genomen worden

Het kan net zoals een burn-out opeens toeslaan en het maakt niet uit om wie het gaat, het kan iedereen op het werk overkomen. Onderzoeker Sandi Mann stelt dat de disbalans tussen voorspelbare, efficiënte en uniforme banen, tegenover meer stimulatie, autonomie en zelfontplooiing bij werknemers een groeiend probleem is. Voorbeelden van problemen op dit niveau zijn als volgt:

– Afgestudeerden hebben steeds meer moeite om een baan te vinden die op hun niveau aansluit
– Millennials willen maatschappelijke impact maken, maar kunnen dit niet terugvinden in hun werk
– Fabrieksmedewerkers raken uitdagende werkzaamheden kwijt door automatisering
– Vrachtwagenchauffeurs worden door wet- en regelgeving in routinewerk en strenge regels geduwd
– Vijftigers worden op hun werk niet meer uitgedaagd, maar durven door hun leeftijd en financiële zekerheid niet van baan te wisselen en blijven hun saaie werk doen tot hun pensioen

Werknemers kunnen een uitweg uit de bore-out vinden, door bij zichzelf na te gaan waar hun passie ligt en waar zij gemotiveerd van raken. Het is daarna de kunst om dit om te gieten naar een baan, waardoor zij in ieder geval niet meer verveeld raken in de toekomst. Hier komt veel zelfkennis en creativiteit bij kijken, dat helaas niet voor iedereen weggelegd is.

Volg dit stappenplan om je medewerkers meer te betrekken

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om een bore-out te voorkomen of te genezen. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek tussen je werknemer en HR organiseren, waarbij er door HR uitgevraagd wordt of het teamlid zich verveeld of niet. Er kunnen allerlei vragen gesteld worden, waaruit kan blijken of de werknemer meer uitdaging nodig heeft of niet. Dingen die je kunt laten uitvragen zijn:
– Is er voldoende uitdaging binnen de functie?
– Kan er genoeg bijgeleerd worden?
– Wat zijn de verantwoordelijkheden en zou het teamlid misschien meer verantwoordelijkheid aankunnen of willen krijgen?
– Komen er weleens gevoelens van verveling om de hoek kijken?
– Voelt iemand zich zelfverzekerd op het werk en binnen de functie?
– Vliegt de tijd of zit iemand tegen de werkuren op te hikken?
– Is er genoeg werk te doen en wordt dit werk als zinvol ervaren?
– Hoe is de sfeer met andere collega’s
– Heeft iemand suggesties om de functie aan te vullen?

Aan de antwoorden die gegeven worden, kun je zien of je werknemer zich verveelt of juist niet. Zorg dat je met personen die verveling op de werkvloer laten doorschemeren een vervolgtraject start. Misschien ben je dan nog op tijd om de échte bore-out te voorkomen. Zo niet, dan kun je aan oplossingen werken om de bore-out uit de weg te werken.

Stap 1: Maak lijstjes van taken die als ‘niet leuk’ worden ervaren

Het kan een goed idee zijn om samen met de medewerker te bedenken welke taken hij of zij wel en niet leuk vindt. Taken die als niet zinvol worden beschouwd, zullen hiermee aan het licht komen. Deze taken kunnen dan op een uitdagendere manier worden opgesteld. Wanneer je erachter komt wat de medewerker wel leuk vindt om te doen, kun je dat gebied van werkzaamheden wellicht meer uitvergroten. Soms kunnen niet-leuke taken voor de één, de leukste taken zijn voor een ander teamlid. Dan zouden de teamleden de taken zelfs kunnen ruilen.

Door overzicht te krijgen in de taken en de verantwoordelijkheid van de werknemer, kun je samen nagaan op welke manier je de functie uitdagender kunt maken. Hoe uitdagender de functie wordt voor iemand die zich verveelt, hoe beter je een bore-out kunt voorkomen en hoe meer werkgeluk je werknemer ervaart.

Stap 2: Breng de talenten van je werknemers in kaart

Talenten worden vaak over het hoofd gezien of vergeten. Nieuwe werknemers delen vaak sterke punten en talenten met de manager of werkgever tijdens een sollicitatiegesprek. Verveling kan tegengegaan worden als iemand op het werk gebruik kan en mag maken van zijn of haar talent. Een talent is vaak ook iets waar de medewerker passie voor heeft of wat hij of zij leuk vindt om te doen. Het is aan de manager en de werkgever om werknemers hun talenten zo goed mogelijk te laten benutten. Probeer bijvoorbeeld om talenten aan de functie, bepaalde verantwoordelijkheden of extra rollen te koppelen.

Stap 3: Vraag naar doelen op de lange termijn

Lange termijn doelen zorgen vaak voor motivatie. Vandaar dat het belangrijk is om de lange termijndoelen van je werknemers in kaart te brengen. Wat zijn de dromen en doelen van je medewerkers? Wanneer je dat weet, kom je achter de drijfveren. Misschien kun je de medewerker koppelen aan een interne training of opleiding, die bijdraagt aan het behalen van hun doel. Verder zou je samen naar realistische doorgroeimogelijkheden kunnen kijken.

Stap 4: Gebruik jullie creativiteit

Je kunt routinewerkzaamheden of werkzaamheden die als saai worden gezien niet altijd uit de weg gaan. Het is normaal om niet alle werkzaamheden even spannend en leuk te vinden. Dit zullen je werknemers moeten accepteren. Om verveling tegen te gaan, kun je proberen om je team uit te blijven dagen, erkenning te geven en aan te moedigen om zichzelf te blijven ontplooien. Je kunt samen tijd maken om de minder leuke werkzaamheden iets uitdagender te maken. Gebruik vooral je creativiteit en dat van je team. Soms kan meer uitdaging zelfs al bereikt worden door bepaalde taken in de vorm van een wedstrijd tussen teamleden aan te bieden. Koppel hier leuke prijzen aan zoals een gratis lunch, punten sparen voor een bijzonder teamuitje etc.

Stap 5: Maak verveling bespreekbaar op de werkvloer

Zorg ervoor dat je een open en eerlijke band met je werknemers opbouwt. Wanneer werknemers het idee hebben dat zij van alles bij je kunnen aankaarten, creëer je een gezonde werksfeer, waarbij problemen snel aan het licht komen en je ze met elkaar kunt tackelen. Reageer daarnaast met waardering op werknemers die proactief aangeven verveling te ervaren. Neem dit ook altijd serieus en probeer er samen iets aan te doen. Stimuleer je team, maar zorg dat je ze de ruimte geeft om zelf ook met oplossingen te komen.

Maak je een periode mee waarin er te weinig werk is? Dan kun je de medewerker misschien op andere afdelingen die wel druk zijn mee laten draaien. Zo doet het teamlid ook nog eens meer ervaring op binnen je bedrijf. Dit kan een hele leuke en uitdagende opdracht zijn. Daarnaast haal je de druk op het andere team weg, door hen meer handjes te bieden om het te veel aan werk zonder stress weg te werken. Dit is een win-win situatie.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak