De verschillende generaties op de werkvloer

De verschillende generaties op de werkvloer

Heb je wel eens gemerkt dat je oudere en jongere medewerkers in veel opzichten verschillen? Waar de jongere generatie makkelijk omgaat met veranderingen, heeft de oudere generatie hier meestal moeite mee. Er zijn veel voorbeelden in te noemen en natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar door de generatiekloof tussen de medewerkers kunnen de verschillen wel opmerkelijk zijn. Dit kan het moeilijk maken om een team van verschillende generaties te managen.

De verschillende generaties

Een generatie is een groep mensen die een aantal overeenkomsten met elkaar heeft. Zij zijn opgegroeid in dezelfde periode, onder vergelijkbare omstandigheden en hebben dezelfde manier van denken en doen. Maar hoe komt het dat generaties van elkaar verschillen? Dit komt omdat de tijdsperiode waarin iemand tussen zijn 15e en 21e levensjaar opgroeit bepalend is voor zijn verdere leven. De factoren die hierin meespelen zijn: economische, culturele en sociale gebeurtenissen. Op de werkvloer zijn vijf soorten generaties van elkaar te onderscheiden.

 

  • Babyboomers 1945 – 1964
  • Generatie X De verloren generatie 1965 – 1980
  • Generatie Y Pragmatische generatie 1980 – 1994
  • Generatie Z 1995 – 2010

Babyboomers

Babyboomers zijn 50+ en verlaten langzamerhand de werkvloer. Deze naam heeft deze generatie te danken aan de hoeveelheid geboortes in deze periode. Direct na de Tweede Wereldoorlog keek men weer positief naar de toekomst en begonnen veel mensen met het stichten van een familie.

Kenmerkend aan deze groep is dat zij loyaal zijn aan hun werkgever en minder behoefte hebben om tijdens hun loopbaan bij meerdere bedrijven te werken. Zij hechten zich meer aan een formele organisatiestructuur en communiceren het liefst in real-life. In vergelijking met jongere generaties hebben de babyboomers minder wensen en behoeften op werkgebied.

Generatie X

Generatie X wordt ook wel de verloren generatie genoemd. Ze zijn te jong om babyboomers te zijn en te oud om de kinderen van te zijn. Deze generatie betrad rond 1980 de arbeidsmarkt. Op een moment van economische crisis. Het was in deze tijd moeilijk om een baan te vinden omdat bedrijven bezuinigden.

Een aantal belangrijke kenmerken van de X generatie zijn dat zij individualistisch zijn ingesteld, oog hebben voor kwaliteit en zich verantwoordelijk voelen voor hun werk.

Generatie Y

Generatie Y, ook wel de Google-generatie of millenials genoemd, zijn bezig met het betreden van de arbeidsmarkt. Het is een generatie die houdt van flexibiliteit als het gaat om werk. Daarbij zitten ze niet te wachten op hiërarchische verhoudingen. Een opmerkende overeenkomst tussen Generatie Y en Z is dat zij anders tegen werk aankijken dan de vorige generaties. Zij zien werk als een manier voor zelfontwikkeling en vinden geld minder belangrijk. Daarnaast zit het levenslang werken bij één werkgever er niet meer bij voor deze generaties.

 

Generaties werkvloer

Generatie Z

Generatie Z staat voor de werknemers van de toekomst. Generatie Z is opgegroeid in een wereld van social media en digitale communicatie. In vergelijking tot generatie Y zijn zij competitiever en onafhankelijker. Het kan zijn dat andere generaties dit ervaren als niet loyaal en het niet zijn van een teamplayer. Dit is niet waar. Zij kijken alleen door een andere bril.  

Hoe om te gaan met de verschillen?

Wanneer een team bestaat uit mensen van verschillende generaties met uiteenlopende waarden en standpunten, wordt de kans op conflicten vergroot. Het is de taak aan de leidinggevenden om dit in goede banen te leiden en gebruik te maken van ieders sterke eigenschappen.

De meeste conflicten rondom de generatiekloof ontstaan vanuit onbegrip voor andermans waarden en gedragingen. Voorkom daarom dat je negatieve conclusies trekt over de wijze waarop iemand handelt.  Bespreek met elkaar wat de waarden en normen zijn binnen het bedrijf, zodat medewerkers goed met elkaar kunnen samenwerken.

Hoe doen we dit bij Payingit?

Payingit is gestart door twee jonge ondernemers en nog steeds komt een groot deel van ons team uit generatie Y. De gemiddelde leeftijd van ons team is 27 jaar! Dit brengt enthousiaste, energieke collega’s. Maar in 2017 zijn er ook diverse collega’s uit generatie X bijgekomen. Zij brengen veel kennis en ervaring met zich mee. Dit zorgt voor een goede balans in ons team. Wel hebben wij dezelfde energieke en gedreven houding. Belangrijk is dat iedereen weet waar we voor staan, zodat we allemaal werken aan hetzelfde doel: het klantvriendelijkste payrollbedrijf van Nederland zijn.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak