Home Blog Het StiPP-pensioen wordt met terugwerkende kracht verhoogd

Het StiPP-pensioen wordt met terugwerkende kracht verhoogd

Wil je meer over het StiPP-pensioen leren, zodat je weet wat je tijdens je leven na je werkbare periode kunt verwachten? In deze blog lees je meer over het StiPP-pensioen. Je komt erachter waarom dit een interessante pensioenregeling is, voor wie het geschikt is, wanneer je onder de Basis- of Plusregeling valt en hoeveel pensioen je opbouwt. Verder wordt er uitleg gegeven over het pensioengevend salaris, de kosten voor een StiPP-pensioen en wat er met je opgebouwde pensioen gebeurt als je voor iemand anders gaat werken met een andere pensioenregeling. Aan het einde van de blog lees je hoe het kan dat het StiPP-pensioen met terugwerkende kracht verhoogd wordt en wat een vergeten pensioen inhoudt.

Waarom zou je voor het StiPP-pensioen kiezen?

In Nederland heeft iedereen die in Nederland woonachtig is, of die in het verleden een x aantal jaar in Nederland heeft gewoond, recht op een AOW-uitkering als basisinkomen als hij of zij met pensioen gaat. Je ontvangt de AOW-uitkering pas op de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt. Aangezien de AOW-uitkering niet heel hoog is, is er vaak sprake van een aanvullend pensioen, dat je via je werkgever kunt opbouwen. Dit aanvullende pensioen wordt opgebouwd bij het pensioenfonds waar je werkgever bij aangesloten zit. Het grote voordeel van het aanvullend pensioen is, dat je hier extra financiële zekerheid mee creëert voor jezelf en je nabestaanden op het moment dat je met pensioen gaat.

Je hebt hierdoor iedere maand tijdens je pensioen namelijk meer te besteden, dan wanneer je alleen een AOW-uitkering krijgt.

Voor welke personen is het StiPP-pensioen geschikt?

Wist je dat het StiPP-pensioen verplicht is voor alle uitzendkrachten in Nederland en personen die gedetacheerd worden? Het kan zijn dat je werkgever geen StiPP-pensioen aanbiedt, terwijl je wel in deze branche werkzaam bent. In dit geval kan er sprake zijn van een speciale toestemming, die StiPP aan je werkgever heeft verleend, om een eigen pensioenregeling toe te passen. Het is niet de bedoeling dat je werkgever helemaal geen pensioen aanbiedt als je gedetacheerd bent of wanneer je als uitzendkracht werkt.

Kom je erachter dat je niet onder een pensioenregeling valt? Terwijl je wel recht hebt op StiPP? Dan kun je actie ondernemen en contact opnemen met de Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten (SNCU). Dit kun je doen door het contactformulier op hun website in te vullen.

Wanneer val je onder de Basis- of de Plusregeling?

Wanneer je een uitzendkracht of gedetacheerde werknemer bent, heb je in principe recht op StiPP-pensioen, tenzij je werkgever een andere pensioenregeling volgt met toestemming van StiPP. Zodra je StiPP-pensioen opbouwt, kom je eerst in de Basisregeling en daarna in de Plusregeling terecht. Je bouwt pensioen op bij StiPP via de Basisregeling als je tenminste 21 jaar oud bent en je al 8 gewerkte weken bij één en dezelfde werkgever hebt. Het is mogelijk om deze 8 gewerkte weken over periodes verdeeld te hebben. Je hoeft de 8 gewerkte weken niet aaneengesloten te voltooien om voor de Basisregeling in aanmerking te komen.

Zodra je tot de Basisregeling van het StiPP-pensioen behoort, dien je 52 gewerkte weken te voltooien, voordat je naar de Plusregeling doorstroomt. In de Plusregeling bouw je meer pensioen op dan in de Basisregeling.

Hoeveel pensioen bouw je op?

Zolang je als gedetacheerde of uitzendkracht werkt, bouw je pensioenkapitaal op via StiPP. Het verschilt per persoon hoeveel pensioen je bij StiPP opbouwt. Dit ligt aan het aantal jaar dat je pensioen bij hen opbouwt, op welke leeftijd je bent begonnen met opbouwen en wat de resultaten zijn op de beleggingen van het pensioenfonds. StiPP belegd namelijk een gedeelte van het pensioengeld, om al haar pensioenopbouwers de kans te geven op een hoger pensioenkapitaal op het moment dat zij 67 worden. Heb je een klein pensioenkapitaal opgebouwd bij StiPP? Dan krijg je dit in één keer uitgekeerd als je 67 wordt.

StiPP kiest ervoor om pensioenkapitaal te beleggen. Er zit een financieel risico aan beleggingen, maar uit onderzoek is gebleken dat beleggen uiteindelijk op de lange termijn veel meer oplevert dan sparen. Het goede nieuws is dat StiPP er alles aan doet om de beleggingsrisico’s te beheersen. Voor iedereen die via StiPP pensioenkapitaal opbouwt, neemt het beleggingsrisico af met de jaren dat je zelf ouder wordt. Het pensioenkapitaal dat je bij StiPP opbouwt, wordt belegd tot je pensioendatum. Wanneer je een hoog pensioenkapitaal hebt, kun je er vanaf je pensioendatum kiezen voor het aankopen van een maandelijkse pensioenuitkering. Op die manier kun jij je pensioen laten afkopen en ontvang je maandelijks een mooi bedrag als aanvullend pensioen op je rekening.

Wat houdt een pensioengevend salaris in en wat is het maximaal pensioengevend uurloon?

Het pensioengevend salaris bestaat uit drie factoren. De eerste factor is het loon wat naar de werknemersverzekeringen gaat, min het bedrag wat je betaalt aan een zakelijke auto. De tweede factor is je werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling. De derde en laatste factor is het loon dat je uitruilt voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen. Deze vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen moeten voldoen aan de uitruil van arbeidsvoorwaarden. Dat wordt in artikel 20 van de cao voor Uitzendkrachten wordt omschreven.

Naast een pensioengevend salaris, bestaat er ook een maximaal pensioengevend uurloon. Dit maximaal pensioengevend uurloon wordt ieder jaar opnieuw bepaalt. In 2022 staat dit loon vast op maximaal €31,89 per uur. Verdien je meer dan het maximaal pensioengevend uurloon? Dan bouw je over dit gedeelte geen pensioenkapitaal op. Dit is altijd goed om te weten, zodat je achteraf niet met financiële tegenvallers te maken krijgt.

Wat zijn de kosten voor een StiPP-pensioen?

StiPP heeft bekend gemaakt dat zij voor ruim 1,2 miljoen werknemers het pensioen bijhouden en beheren. Om op de hoogte te blijven van je persoonlijke pensioenkapitaal, ontvang je ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van StiPP. Je kunt tussentijds inloggen op de website van StiPP om erachter te komen hoe je pensioenkapitaal ervoor staat. Het beleggen in en beheren van pensioenen voor 1,2 miljoen werknemers kost StiPP geld. In 2020 zijn er cijfers gedeeld door StiPP, waarin staat vermeld dat het voor dat jaar 17 miljoen euro heeft gekost. De uitvoeringskosten voor StiPP kwamen in 2020 neer op €14,26 per gepensioneerde of deelnemer.

Voor StiPP is het belangrijk dat er veel pensioenpremie wordt belegd en wordt gebruikt voor het opbouwen van pensioenkapitaal. Hiermee willen zij de kosten ook laag houden. Hoe lager de kosten zijn, hoe meer pensioenkapitaal er voor iedere deelnemer of gepensioneerde opgebouwd kan worden. De kosten voor de beleggingen, worden verrekend met het beleggingsrendement.

Wat gebeurt er met je opgebouwde kapitaal als je stopt met de opbouw bij StiPP?

Je bouwt geen pensioenkapitaal meer bij StiPP op, op het moment dat je in een andere sector gaat werken of wanneer je met pensioen gaat. Het ligt aan de hoogte van je pensioenkapitaal wat er met je opgebouwde pensioen gebeurt. Zit je onder de grens van een opgebouwd pensioen voor €2 euro bruto per jaar? Dan komt je pensioen wettelijk gezien te vervallen op het moment dat je geen StiPP-pensioen meer opbouwt. Ligt je verwachte pensioenuitkering tussen de €2 en €520,35 (in 2022) bruto per jaar? Dan kan StiPP je kleine pensioen overdragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Je ontvangt automatisch een seintje als het gelukt is om je pensioen vanuit StiPP over te zetten naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Je kunt er op dit moment voor kiezen om je pensioen bij StiPP tijdens twee uitzonderingen af te kopen. Dit kan alleen als het vijf keer in vijf jaar tijd mislukt om je pensioen over te dragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. De andere uitzondering is als je met pensioen gaat en je pensioen onmogelijk kan worden overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

Verwacht je dat je gemiddelde pensioenuitkering, berekend in 2022, hoger ligt dan €520,35 per jaar? Dan kun je het pensioen bij StiPP in beheer laten of je kunt ervoor kiezen om het alsnog over te dragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Het is de bedoeling dat je zelf de aanvraag voor de overdracht van je pensioenkapitaal naar de nieuwe pensioenuitvoerder doet. Kies je ervoor om het pensioenkapitaal tot je pensioen bij StiPP te laten? Dan kun je op het moment dat je pensioendatum ingaat uit meerdere opties kiezen. Je kunt een maandelijkse uitkering van je pensioen kiezen door StiPP of een verzekeraar.

De andere optie is om je pensioen in één keer van StiPP te ontvangen. Houd er rekening mee dat dit alleen kan op het moment dat je onder de grens van een klein pensioen valt. Grote pensioenen dienen maandelijks uitgekeerd te worden.

Hoe kan het dat er met terugwerkende kracht verhoogd wordt?

Doordat StiPP belegt met pensioenkapitaal, kan het zo nu en dan voorkomen dat er meer winst wordt behaald dan van tevoren is gedacht. Deze winst wordt over iedereen verdeelt. Wanneer er dan nog geld overblijft, kunnen de pensioenen voor alle deelnemers met terugwerkende kracht verhoogd worden. Wanneer er financieel gunstige jaren worden gedraaid bij StiPP, zal elke deelnemer daar de vruchten van plukken. Houd de website van StiPP in de gaten om van alle wijzigingen en nieuwtjes op de hoogte te blijven. Belangrijke informatie wordt ook per mail met deelnemers gedeeld.

Per wanneer is de pensioenregeling voor 2022 aangepast?

Per 1 januari 2022 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de pensioenregeling van StiPP. Er is namelijk een verkorte wachttijd doorgevoerd, waardoor werknemers niet meer beginnen met de opbouw van het Basispensioen na 26 gewerkte weken, maar na 8 gewerkte weken. Daarnaast is er een aanpassing gedaan op het pensioengevend salaris. Het deel van het loon waar de werknemer pensioen over opbouwt, ook wel het pensioengevend salaris genoemd, is per 1 januari 2022 aangepast. Dit sluit nu veel beter aan op het loon dat wordt doorgegeven aan de werknemersverzekeringen. De wijziging moet voor meer gemak en duidelijkheid bij zowel de werkgever als de werknemer zorgen.

Voor de werkgevers is het belangrijk dat deze wijzigingen correct zijn doorgevoerd. Dit kun je navragen bij Payingit. Wij zorgen er altijd voor dat je op de hoogte bent van alle wijzigingen en nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot je werknemers.

Wat houdt het vergeten pensioen in en wanneer heb je daar recht op?

Het StiPP-pensioen wordt tot je 67e opgebouwd, waarna het aan je wordt uitbetaald. Rond je 67e verjaardag krijg je hier per mail een aanvraagformulier voor opgestuurd. Op het moment dat StiPP geen adres van je heeft, kun je het aanvraagformulier niet ontvangen. Een opgebouwd pensioen dat niet kan worden uitgekeerd omdat de persoon in kwestie niet bereikt kan worden, heet een vergeten pensioen. Je kunt na de ingangsdatum van je pensioen of als nabestaande contact opnemen met StiPP. Zij zorgen er dan voor dat het (nabestaanden)pensioen met terugwerkende kracht wordt uitbetaald. Er kan contact met StiPP worden opgenomen door het contactformulier op hun website in te vullen.

StiPP controleert uiteraard de aanvragen voor een vergeten pensioen. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand anders er zomaar met je opgebouwde pensioen vandoor kan gaan.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative