Home Blog Mijn medewerker is zwanger, wat zijn mijn verplichtingen?

Mijn medewerker is zwanger, wat zijn mijn verplichtingen?

Mijn medewerker is zwanger, wat zijn mijn verplichtingen?

Grote kans dat je ooit als ondernemer te maken krijgt met een zwangere medewerker. Wist je dat je op dat moment als werkgever verschillende verplichtingen hebt? Wij leggen uit waar een medewerker recht op heeft en hoe het zit als zij op de payroll staat.

Plichten voor de werkgever

De periode van zwangerschap en borstvoeding brengen voor werkgevers meerdere verplichtingen met zich mee. Je bent als werkgever verplicht om de medewerker en haar kind zodanig te beschermen en ervoor te zorgen dat zij haar functie in het bedrijf kan blijven vervullen. De verplichtingen zijn:

 

 • Binnen twee weken nadat de werkneemster heeft verteld dat zij in verwachting is, dien je haar in te lichten over de risico’s die haar werkzaamheden met zich meebrengen voor haar en haar kind. Denk hierbij aan werkstress, gevaarlijke stoffen en infectierisico’s;
 • Daarnaast neem je maatregelen om deze risico’s te beperken. Richt haar werkzaamheden zo in dat zij deze kan blijven uitvoeren. Kan je deze de risico’s niet voldoende wegnemen? Dan hoeft zij tijdelijk niet te werken. In dit geval ontvangt de medewerker een uitkering die overeenkomt met een bepaald percentage van haar brutoloon.

Rechten van de medewerker

Er zijn een aantal rechten die de medewerker krijgt als zij zwanger is en in de 6 maanden die hierna volgen. Zo heeft zij recht op:

 

 • Regelmatige werktijden en rustmomenten;
 • Extra pauzes. Deze mogen maximaal 1/8 van de werktijd in beslag nemen;
 • Doorbetaling bij afwezigheid voor de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken en de bijbehorende reistijd onder werktijd;
 • Een afsluitbare ruimte waar zij kan rusten (met bed of rustbank);
 • Geen onregelmatig werk, nachtdiensten of overwerk;
 • Tijd om tijdens werktijd borstvoeding te geven en te kolven tot het kind 9 maanden is. Hiervoor mag zij maximaal ¼ van haar werktijd gebruiken.

 

Deze rechten dienen altijd met de werkgever overlegd te worden.

 

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

De medewerker heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof (de periode voor de bevalling) en 10 weken bevallingsverlof (de periode na de bevalling). Gaat de medewerker pas later met zwangerschapsverlof? Dan krijgt zij die dagen bovenop de 10 weken na de bevalling. Wordt het kindje eerder geboren dan de uitgerekende datum? Dan worden deze dagen ook bij het bevallingsverlof opgeteld.

 

Gaat de medewerker eerder dan 6 weken voor de bevalling met zwangerschapsverlof? Dan behoudt zij het recht op 10 weken bevallingsverlof, ook als het kindje later geboren wordt dan de uitgerekende datum.

 

Wanneer de medewerker in verwachting is van een meerling, dan heeft zij recht op in totaal 20 weken verlof. De medewerker bepaalt zelf haar eerste verlofdag tussen de 8 en 10 weken. Dit heet de flexibiliseringsperiode. Besluit zij pas bij 8 weken met verlof te gaan? Dan kan zij deze gewerkte dagen niet bij haar bevallingsverlof optellen.

Ontslagverbod

Tijdens de zwangerschap van een medewerker is het verboden om haar te ontslaan. Er geldt op dit moment namelijk een ontslagverbod. Dit ontslagverbod is van toepassing tijdens:

 • Haar zwangerschapsverlof;
 • Haar bevallingsverlof;
 • De eerste 6 maanden na haar bevallingsverlof;
 • De periode waarin de medewerker arbeidsongeschikt is door oorzaak van de zwangerschap of bevalling;
 • De eerste 6 weken na de arbeidsongeschikte periode.

 

Er zijn uitzonderingen. Je mag een zwangere medewerker ontslaan tijdens de proeftijd, maar de reden van het ontslag mag niet zijn de zwangerschap. Doe je dit wel dan ben je in strijd met de wetgeving van gelijke behandeling. Daarnaast hoef je een tijdelijk contract van een zwangere medewerker niet te verlengen, indien de reden hiervoor niet de zwangerschap is.

WAZO

Tijdens het verlof van de medewerker ontvangt zij een zwangerschapsuitkering. Dit is geregeld via de WAZO (Wet arbeid en zorg). Als werkgever vraag je deze uitkering aan bij het UWV en ontvang je een vergoeding voor het doorbetalen van de medewerker.

 

De uitkering is 100% van het dagloon. Dit wordt berekend op basis van het sv-loon dat de medewerker verdiende tijdens het dienstverband waarin haar zwangerschaps- en bevallingsverlof begon, met een maximum van €207,60 per dag. Verdient de medewerker meer dan het maximum? Dan is het aan jou de keus om dit aan te vullen naar 100%. Dit is niet verplicht.

Zwangere medewerker op de payroll

Heb je een zwangere medewerker bij ons op de payroll staan? Payingit werkt met de CAO van de NBBU. Hierbij gelden dezelfde regels met betrekking tot zwangerschap, als wanneer zij bij jou in dienst is.

Wist je dat vaders bij Payingit een maand vaderschapsverlof krijgen? Lees hier meer.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en dan bel ik je binnen 1 dag terug!

020-2252510 Neem contact op Maak direct een afspraak
Joep de Heer Business Development Representative