Veel gestelde vragen van onze flexkrachten - Payingit

Veel gestelde vragen van onze flexkrachten

Als je via Payingit op de payroll komt, kom je als werknemer bij ons op de loonlijst te staan. Dit betekent dat je werkgever de uitvoerende taak van het ondernemerschap blijft doen, maar wij het juridisch werkgeverschap overnemen. Zo krijgen wij de administratieve taken in handen. Wij verzorgen de salarisuitbetaling, melden je ziek bij het UWV en regelen je pensioen. Jij hoeft ons alleen de door jouw gewerkte uren door te geven en wij regelen de rest. Via deze weg houdt je werkgever meer tijd over om zich te kunnen focussen waar het om draait: het ondernemerschap.

 

Wij streven er naar om zo veel mogelijk processen te automatiseren. Daarom hoef je niet bij ons langs te komen om een contract te tekenen wanneer je bij ons op de loonlijst komt te staan. Dit kan digitaal geregeld worden. Je wordt verzocht een geldig identiteitsbewijs te uploaden en dan kan het contract digitaal getekend worden.

 

FAQ

 • Volgens welke CAO werk ik als ik op de payroll kom?

  Sinds 30 maart 2015 valt elke uitzendkracht onder dezelfde cao of arbeidsvoorwaarden als de medewerkers in vaste dienst. Achterliggend is de NBBU cao van toepassing voor alle overige onderdelen. Wij passen ook het salarishuis uit de eigen CAO toe.

 • Hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik op de payroll kom?

  Volgens de NBBU CAO bouw je pensioen op via het StiPP pensioen vanaf 21 jaar oud. Wij zijn als lid van de NBBU verplicht om geld af te dragen aan het StiPP pensioenfonds. De opbouw van het pensioen gaat via fasen. In fase 1 (26 gewerkte weken) wordt geen pensioen afgedragen. In fase 2 (27-78 gewerkte weken) wordt een basispensioen opgebouwd. Na 78 gewerkte weken geldt een plus-pensioen. De premie voor je pensioen in de plusregeling wordt grotendeels betaald door je werkgever en deels door jezelf. Hiervoor wordt er een deel van je brutosalaris ingehouden

 • Krijg ik minder betaald als flexkracht dan mijn collega’s die vast in dienst zijn?

  Nee. Omdat wij lid zijn van de NBBU CAO zijn wij verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Dit houdt in dat je minimaal evenveel betaald moet krijgen als jouw collega’s in vaste dienst.

 • Wanneer krijg ik mijn salaris?

  Dit hangt af van de werkgever (inlener) waar je werkt. Mogelijkheden zijn: per week, per 4-weken of per maand. Je krijgt alleen salaris als je inschrijving is afgerond. Oftewel, als je bij ons in dienst bent met een geldig contract.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

    Ziekmelden

  Zowel je inlener als Payingit dien je op de hoogte te brengen als je ziek bent. Om er voor te zorgen dat je ook aanspraak maakt op onze ziektedekking, moet je de ziekmelding direct dezelfde ochtend voor 9:30 telefonisch bij ons doorgeven. Wij kunnen je niet ziekmelden met terugwerkende kracht.

    Hoe meld ik mij beter?

  Wanneer je in je eerste ziekteweek weer aan het werk gaat, moet je je bij ons beter melden. Ben je langer ziek en wil je na je eerste ziekteweek weer aan het werk? Dan ben je bij ons ziek uit dienst gegaan en dan meld je je beter bij het UWV. Elke medewerker melden wij na 1 week ziek bij het UWV.

 • Word ik uitbetaald als ik ziek ben?

  Wij werken met twee wachtdagen. Dit houdt in dat de eerste twee dagen gelden als onbetaald verlof. Daarna keren wij 90% van je loon uit. Het aantal uren hangt samen met het gemiddelde dat je over de voorgaande 13 weken via ons gewerkt hebt.

   

 • Heb ik op feestdagen recht op toeslag?

  Voor het werken op feestdagen krijgen werknemers vaak een toeslag. Deze zijn CAO-afhankelijk. Indien je recht hebt op toeslag over de uren die je maakt op een feestdag, dan worden deze percentages berekend bovenop het normale loon.

 • Hoe worden mijn vakantiedagen en vakantiegeld opgebouwd?

  Het aantal vakantiedagen wordt opgebouwd naar het aantal uur dat je werkt. Hiervoor geldt dat over elk gewerkt uur:

  • Je als reguliere werknemer 10,43% per gewerkt uur opbouwt;
  • Je als student 8,33% per gewerkt uur opbouwt.

  Het vakantiegeld bedraagt altijd 8% van het brutoloon.

 • Ik wil mijn vakantiedagen of vakantiegeld opvragen, hoe kan ik dat doen?

  Het aanvragen van je vakantiedagen of vakantiegeld kan alleen per e-mail. Stuur hiervoor een verzoek naar: sens@payingit.nl.

   

  Onderaan je loonstrook, bij het kopje Rechten, vind je het opgebouwde saldo aan vakantiedagen en vakantiegeld.

  • Voor 1 vakantiedag wordt 8 uur opgenomen. Deel het aantal uur dus door 8 om uit te rekenen hoeveel dagen je op kunt nemen;
  • Het vakantiegeld kan te allen tijde worden opgevraagd. Houd er rekening mee dat hier nog belasting (+/- 50%) over wordt geheven;
  • Heb je voltijd gewerkt? Dan mogen wij wettelijk gezien geen vakantiedagen uitbetalen.
 • Ik heb mijn vakantiegeld uitgekeerd gekregen, maar dat is veel minder dan wat mijn saldo aangaf. Hoe kan dit?

  Je vakantiegeld is een bijzondere beloning. Hierover wordt het ‘bijzonder belastingtarief’ gerekend. Dit percentage is inkomen gebonden en is in veel gevallen meer dan de normale inhouding aan loonheffingen op je brutoloon. Als je over dat jaar je belastingaangifte doet, kan je een deel hiervan terugvragen.

 • Waarom heb ik nog geen salaris ontvangen?

  Ben je wel aan het werk, maar heb je nog geen loon ontvangen? Dan kan het zijn dat:

  1. Je inschrijving niet compleet is. Zonder afgeronde inschrijving mogen wij geen loon uitkeren. Je inschrijving bij ons is afgerond wanneer je contract ondertekend is;
  2. Je bij het invullen van je uren niet op ‘aanbieden’ hebt geklikt, maar op opslaan. De knop ‘Opslaan’ is enkel bedoeld om tussentijds gegevens op te slaan. Ben je klaar met invullen? Klik dan op ‘aanbieden’. Als je deze stap vergeet, worden de uren niet verzonden ter goedkeuring. Hierdoor krijgen wij deze ook niet binnen en kunnen we je niet uitbetalen;
  3. Je uren nog niet aangeboden of goedgekeurd zijn door je inlener;
  4. Er met je inlener is afgesproken dat je op een vast moment betaald krijgt. In dit geval kun je bij je inlener navragen op welke data dit is. Alle betaaldata vind je terug in onze verloningskalender. Deze kan je vinden bij de downloads op onze website.
 • Ik heb een loonspecificatie ontvangen, maar ik ben niet meer werkzaam bij werkgever X. Hoe kan dit?

  Wanneer je bij ons op de payroll staat bouw je reserveringen op voor vakantiegeld en -dagen. Stop je bij je inlener, dan heb je nog steeds recht op deze reserveringen. Deze reserveringen kunnen tot 26 weken na je uitdiensttreding aan je worden uitbetaald. In dit geval zie je op je loonstrook bij het kopje ‘Omschrijving’ vakantiegeld en vakantiedagen staan. Onder het kopje ‘Rechten’ staat het saldo van je nieuwe uren nu op 0,00.

 • Met welke apparaten kan ik mij aanmelden en mijn uren invullen?

  Het éénmalige inschrijfproces dient afgerond te worden via de portal op een pc/laptop.

 • Het lukt mij niet om mijn contract te ondertekenen, wat kan ik doen?

  Lukt het niet om je contract te ondertekenen dan kan het zijn dat je telefoonnummer verkeerd is ingevoerd bij je inschrijving. Je ontvangt daardoor geen smsje ter bevestiging. Neem per mail contact met ons op om je correcte telefoonnummer door te geven, zodat wij dit voor je kunnen nagaan en indien nodig een aanpassing kunnen maken.

 • Bij je inschrijving wordt gevraagd of je loonheffingskorting wilt toepassen. Wat is dit?

  Iedereen die werkt is verplicht om loonheffing aan de inkomstenbelasting te betalen. Je kunt over een gedeelte van deze belasting korting krijgen: loonheffingskorting. Je kunt deze korting maar bij één werkgever toepassen. Het is slim om hiervoor de werkgever te kiezen waar je inkomen het hoogst is.

 • Wanneer kan ik mijn uren invullen?

  Je kan uren vullen op het moment dat wij jouw plaatsing voltooien. Dit doen wij als je inschrijving is afgerond en de status op ‘afgesloten’ staat. Dit houdt in dat je contract is ondertekend door zowel jezelf als door ons. Dit gebeurt binnen 24 uur (op werkdagen) nadat het contract is ondertekend.

 • Hoe vul ik mijn uren in?

  In e-UUR vul je de uren als volgt in:

  • 01 uur en 15 minuten wordt 01.25 in e-UUR
  • 30 minuten wordt 01.50 in e-UUR
  • 45 minuten wordt 01.75 in e-UUR
 • Ik ben niet (meer) werkzaam voor inlener X, aan wie moet ik dit doorgeven?

  Wanneer je uit dienst treedt bij ons, kan je een mail sturen naar sens@payingit.nl. Wij beëindigen dan je contract en keren je (indien) opgebouwde reserveringen aan je uit.